tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

SalwaW niedzielę 27 września br. odbyły się uroczyste obchody upamiętniające wydarzenie sprzed 68 lat, w którym kpt. Jan Dubaniowski, w swym ostatnim już starciu z Urzędem Bezpieczeństwa, oddał swoje życie.

O godzinie 11 lokalna społeczność oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Idziego w Zakliczynie, gdzie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej ku czci poległych żołnierzy. Mszę św. celebrowali: ks. proboszcz Paweł Mikulski oraz ks. Piotr Abram, który wygłosił uroczystą, piękną i pouczającą homilię, podkreślając w niej bohaterstwo i zasługi naszych dzielnych przodków, a zarazem wzywającą do pielęgnowania tradycji narodowych, podejmowania rozsądnych i odpowiedzialnych decyzji społecznych i narodowych oraz szeroko rozumianej wspólnej troski o naszą Ojczyznę. W trakcie Mszy dzieci kpt. „Salwy”: pani Maria Dubaniowska-Guzdek i pan Jan Dubaniowski przekazali na ręce ks. proboszcza srebrną replikę ryngrafu ojca, jako dar dla kościoła. Uroczystą oprawę Mszy św. sprawowali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”, Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej ZP „Błyskawica”, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1. Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza „Błyskawica” oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie.

Po Mszy św. licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz goście przemieścili się na zakliczyński cmentarz, gdzie przy nowym nagrobku kpt. „Salwy” odbyły się dalsze uroczystości, poświęcone pamięci jego osoby oraz żołnierzy jego oddziału. W całej uroczystości uczestniczyły m. in. dzieci kapitana Dubaniowskiego, jego wnuki i prawnuki, rodziny żołnierzy „Salwy”, a także kombatanci – żołnierze Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (której kapelanem był sławetny „Jezuita wyklęty” ks. Władysław Gurgacz) i pani mgr Krystyna Sienkiewicz-Witek - wicedyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Zebrani odśpiewali Hymn Narodowy. Część modlitewną przeprowadził ks. Piotr Abram. Zwieńczeniem uroczystości trwających na zakliczyńskim cmentarzu był uroczysty Apel Poległych oraz krótka prezentacja sylwetki kapitana „Salwy”, przeprowadzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria” oraz przemówienia pani Marii Dubaniowskiej-Guzdek i pana Jana Dubaniowskiego, a także odczytanie listu do rodziny „Salwy” od Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn przez panią mgr Krystynę Sienkiewicz-Witek. Na zakończenie, na grobie kpt. Dubaniowskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Zgodnie z wcześniej ustalonym programem tegorocznych obchodów po upamiętnieniu śmierci kapitana Jana Dubaniowskiego przy jego grobie, część gości przemieściła się na cmentarz w Filipowicach, gdzie pan Grzegorz Gaweł przybliżył sylwetki osób pochowanych na tym cmentarzu – świadków śmierci kpt. „Salwy”. Około godziny 14:30 miejscowa ludność wraz z gośćmi, panami: Jackiem Hudymą i Tomaszem Stelmachem z Zarządu Powiatu, radną powiatu tarnowskiego panią Ireną Kusion z mężem, zebrali się w Rudzie Kameralnej przy symbolicznym krzyżu upamiętniającym miejsce śmierci kapitana Dubaniowskiego. Społeczność lokalna z dużym zaangażowaniem słuchała relacji wydarzeń z tamtych dni przedstawionych przez pana Grzegorza Gawła. Chwila wspomnień, modlitwa wprowadziła uczestników w stan zadumy i ciszy. Przedstawione fakty były wzruszającą historią, która poruszyła wszystkich uczestników.

Dużym powodzeniem cieszyło się widowisko historyczne, będące rekonstrukcją typowej potyczki oddziału partyzanckiego z urzędem bezpieczeństwa. Zgromadzeni widzowie mieli okazję zobaczyć wyposażenie i umundurowanie z lat 1945-47.

Nie sposób nie wspomnieć, iż społeczność Rudy Kameralnej z dużym zaangażowaniem włączyła się w realizację tegorocznych obchodów rocznicowych. Mieszkańcy z sołtysem Rudy Kameralnej – panem Andrzejem Różowskim zadbali o przygotowanie i oznakowanie miejsca pamięci w Rudzie Kameralnej oraz poczęstunek i gościnę uczestników uroczystości w świetlicy wiejskiej.

W imieniu organizatorów dziękuję za pomoc i wsparcie wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do pomyślnego zrealizowania tych uroczystości. Na zakończenie, wszystkim uczestnikom tegorocznych uroczystości, którą przeżyliśmy w miłej i wzniosłej atmosferze, życzę, aby dalsze wsparcie osób nam przychylnych, umożliwiło przeżywać te wydarzenia każdego roku. Pamiętajmy, że takie działania przyczyniają się do popularyzacji najnowszej historii naszego regionu i przede wszystkim krzewią patriotyzm w najmłodszym pokoleniu Polaków.

Do zobaczenia za rok!

 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy 68. rocznica śmierci kpt. Salwy
 68. rocznica śmierci kpt. Salwy   

BSR

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych