Baner festiwalu

 

janboczekW wieku 93 lat zmarł prof. dr hab. Jan Boczek. Pogrzeb wielkiego polskiego uczonego pochodzącego z Ziemi Zakliczyńskiej odbędzie się 28 listopada 2019 roku w Warszawie na Powązkach o godzinie 12 – tej.

 

Prof. Jan Boczek urodził się 23 stycznia 1927 roku w Faściszowej - był najwybitniejszym polskim akarologiem (znawcą problematyki roztoczy) – w tym zakresie był światowej klasy specjalistą. Opisał lub był współautorem opisu 35 nowych rodzajów oraz 229 gatunków nieznanych wcześniej szpecieli. Prowadził także badania nad możliwością ich wykorzystania do biologicznego zwalczania chwastów. Drugim ważnym obszarem zainteresowań naukowych Profesora były badania nad szkodnikami produktów żywnościowych i przechowalnianych.

 

W tej dziedzinie wykonał on wiele cennych badań nad bionomią, ekologią i gospodarczym znaczeniem wspomnianych szkodników. Dorobek naukowy prof. Jana Boczka obejmuje ponad 350 publikacji, z czego 178 to oryginalne prace naukowe. Napisał samodzielnie lub był współautorem 21 książek i podręczników oraz 147 komunikatów naukowych i prac popularno-naukowych. Pod jego kierunkiem powstało 168 prac magisterskich oraz 28 doktorskich. Przewód doktorki prowadzili u profesora Jana Boczka przyszli profesorowie z Chin, Tajlandii, Bułgarii, Egiptu a jego nazwiskiem nazwano gatunki pajęczaków. Uczony z Węgier i uczona z Jugosławii opisali dwa nowej rodzaje pajęczaków i nazwali je odpowiednio: Boczekella i Boczekiana, ponadto trzy gatunki pajęczaków nazwali: boczeki. Niemal do końca życia był w stałym kontakcie z naukowcami swojej katedry na SGGW.

 

Prof. Jan Boczek bardzo interesował się swoimi rodzinnymi stronami,  za pośrednictwem portalu Zakliczyninfo śledził na bieżąco informacje z Zakliczyna i okolic. Półtora roku temu gościł, na zaproszenie dyrektora Józefa Gwiżdża, w murach Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich. Były uczeń zakliczyńskiej podstawówki i patron 200 – lecia obchodów Szkoły mówił wtedy o swojej edukacji w Faściszowej, Zakliczynie, Tarnowie i Krakowie oraz o swoich badawczych fascynacjach i karierze naukowej. Z rąk dyrektora Gwiżdża otrzymał pamiątki jubileuszu 200 – lecia Szkoły.

 

Profesor Jan Boczek był członkiem honorowym Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Entomologicznego Ameryki, był też doctorem honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Za działalność naukową był honorowany odznaczeniami, takimi jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal "Za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Entomologicznego", Medal im. Michała Oczapowskiego.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Klucz” 6 lata temu wystąpił do Rady Miejskiej w Zakliczynie z wnioskiem o nadanie profesorowi Janowi Boczkowi honorowego obywatelstwa Gminy Zakliczyn. Niestety wniosek nie doczekał się pozytywnego finału. W sierpniu 2018 roku z wnioskiem o honorowe obywatelstwo dla Profesora do Rady Miejskiej wystąpiły Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.