Baner festiwalu

 

rajskiW Szkole Podstawowej we Wróblowicach nastąpił finał niepodległościowego projektu, realizowanego w małopolskich szkołach przez historyka Kajetana Rajskiego, znanego z publikacji o żołnierzach niezłomnych. I to właśnie żołnierzom wyklętym poświęcony został ten cykl.

Główny projekt o nazwie „Sto na Sto!”, realizowany przy współpracy z Fundacją BGK z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zakładał przeprowadzenie stu 45-minutowych lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych (począwszy od klasy 5) i ponadgimnazjalnych, podczas których przy użyciu środków multimedialnych zostały przedstawione losy żołnierzy wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży.

Natomiast wykład we Wróblowicach przeprowadził Kajetan Rajski w ramach projektu dot. przeprowadzenia 40 lekcji z tego tematu w małopolskich szkołach, bedącego kontynuacją niepodległościowego cyklu z jubileuszowego roku 2018. Prelekcja zbiegła się w tym dniu z 80. rocznicą powołania do życia Polskiego Państwa Podziemnego, ewenementu na skalę europejską, które dzielnie i zbrojnie, w zorganizowanych strukturach, przeciwstawiało się niemieckiej okupacji.

Po wykładzie wróblowiccy uczniowie zaprezentowali program artystyczny traktujący o gehennie żołnierzy w okupowanej przez system sowiecki powojennej Polsce. W prelekcji uczestniczyli: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dyrekcja, kadra i uczniowie szkoły we Wróblowicach, dyrektorzy pozostałych gminnych szkół, inspektor oświaty UM, sołtyska Wróblowic oraz Dawid Chrobak. Burmistrz Zakliczyna wręczył na zakończenie spotkania uznanemu historykowi i dziennikarzowi upominki, zaś młodzież szkolna przekazała w podzięce prelegentowi specjalny dyplom. To nie pierwsza wizyta w naszych stronach redaktora i autora wielu publikacji nt. niepodległościowego podziemia w okresie stalinowskim.

Kajetan Rajski

Ur. w 1994 r., redaktor naczelny Kwartalnika „WYKLĘCI”. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, student teologii, dziennikarz, publicysta. Autor wielu książek, m.in. dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski. Za prowadzoną działalność odznaczony również Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Medalem Ignacego Jana Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

 Sto na sto Sto na sto Sto na sto
 Sto na sto Sto na sto Sto na sto
 Sto na sto Sto na sto Sto na sto
 Sto na sto Sto na sto Sto na sto
 Sto na sto Sto na sto Sto na sto
 Sto na sto Sto na sto Sto na sto
 Sto na sto Sto na sto Sto na sto
 Sto na sto   

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.