swieta2020bm

wladNiezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” (NSZZ RI „Solidarność”) zaistniał jako część ruchu „Solidarności”, zapoczątkowanego w sierpniu 1980. Legalizacja związku stała się możliwa po zawarciu Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 19 lutego 1981 r., po strajkach chłopskich w styczniu 1981. Związek, jako reprezentant polskiego rolnictwa, powstał z połączenia trzech rolniczych związków zawodowych: NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność Wiejska”, NSZZ „Solidarność Chłopska” i Chłopskich Związków Zawodowych po Kongresie Zjednoczeniowym w Poznaniu w dn. 8-9 marca 1981 r. Podczas zjazdu Stanisław Chrobak z Paleśnicy został wybrany członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego (OKZ) rolniczej „Solidarności”. Pierwszym przewodniczącym nowo powstałego Związku, zarejestrowanego 12 maja 1981 r., został Jan Kułaj. Stanisław Chrobak był także obecny podczas posiedzenia Sądu rejestrującego Związek. Po wprowadzeniu stanu wojennego ruch został zdelegalizowany, a czołowi jego działacze aresztowani i internowani. Ponowna legalizacja NSZZ RI „Solidarność” nastąpiła w kwietniu 1989 r.

Władysław Żabiński, sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, zakładał niezależny związek zawodowy w Zakliczynie. Wspólnie z późniejszym senatorem RP - śp. Stanisławem Chrobakiem - powołali konspiracyjnie do życia „Solidarność Wiejską”, dzięki wsparciu zakliczyńskich franciszkanów, użyczających gościny i schronienia w klasztornych progach, którym nie był obojętny los polskiej wsi.

- Właśnie w klasztorze w Zakliczynie pod koniec lat 70. została założona „Solidarność Wiejska”. Byłem jej głównym założycielem. Pomagał mi śp. Stanisław Chrobak z Paleśnicy. Ojciec Dawida - obecnego Burmistrza Zakliczyna - wspomina. - Dlaczego „Solidarność Wiejska”? Bo w Małopolsce, Kieleckim, Rzeszowskim i Mazowieckim działała najpierw „Solidarność Wiejska”. Szefem krajowym był wówczas sadownik z Grójca - Zdzisław Ostatek. Działały jeszcze „Solidarność Chłopska” z szefem krajowym Stanisławem Helskim z Tereszpola i Związek Producentów Rolnych Gabriela Janowskiego.

Po zjednoczeniu i rejestracji Związku Władysław Żabiński nadal należał do czołowych postaci ruchu. Ten polski polityk, ogrodnik, rolnik, samorządowiec i parlamentarzysta z Sukmania mocno angażował się politycznie. Należał do ważnych działaczy „Solidarności” RI, wśród tego grona można wymienić takie postaci ruchu chłopskiego, jak Tadeusz Kensy, Jan Antoł, Witold Hatka, Antoni Wojnarowicz, Józef Ślisz, Stanisław Chrobak, Gabriel Janowski, Artur Balazs, Stanisław Majdański, Józef Laskowski, Piotr Bartoszcze, Roman Bartoszcze i Roman Wierzbicki.

Władysław Żabiński ciepło wspomina działaczy Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Tarnowie, której przewodniczył od października 1980 do czerwca 1981, a wiceprzewodniczącym w tym czasie był Stanisław Chrobak, który w czerwcu 1981 r. został wybrany przewodniczącym struktur NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych województwa tarnowskiego i był również uczestnikiem strajku ustrzycko-rzeszowskiego oraz wydarzeń bydgoskich w 1981 r. Władysław Żabiński dobrze pamięta działalność kilkunastu rolników z 30-osobowego gremium. Byli to: Jan Kapel ze Szczucina, Marian Rzeszut z Delastowic w gm., Szczucin, Kazimierz Plaka z Olesna, Czesław Ząbczyk z Wojnicza, Józef Janik z Łoponia, Józef Głuszak z Koszyc Małych, Ryszard Nadolnik z Porąbki Uszewskiej, Józef Sterkowicz z Golanki, Stanisław Wiśniowski z Gnojnika, Władysław Kita z Jodłowej, Mieczysław Lemek z Brzostka, Piotr Karpiel z Sukmania, Stanisław Paszkowski z Rajbrotu, Jan Baniak z Ciężkowic.

Władysław Żabiński urodził się 27 czerwca 1942 w Olszynach. Rolnik, działacz chłopskiej opozycji antykomunistycznej w PRL, w czasie stanu wojennego internowany na okres od grudnia 1981 do lutego 1982 w Załężu k. Rzeszowa. Poseł na Sejm RP X, I i II kadencji. Od 1970 r. prowadzi indywidualne 4-hektarowe gospodarstwo rolno-ogrodnicze, obecnie hodowlane (jelenie i daniele) w Sukmaniu. Od 1987 do 1992 był członkiem Krajowego Duszpasterstwa Rolników. Należy do Małopolskiego Stowarzyszenia Agrarnego. Jest honorowym członkiem Straży Granicznej oraz Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie. Pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych. W 1997 Rada Gminy w Zakliczynie, na wniosek ówczesnego wójta Stanisława Chrobaka, nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn. W 2006 r. został radnym powiatu tarnowskiego. W 2007 przeszedł do Stronnictwa „Piast”. Objął funkcje wiceprezesa tej partii oraz prezesa jej władz wojewódzkich. Jako przedstawiciel tego ugrupowania brał udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych, w tym samym roku bez powodzenia kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu tarnowskim.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce 28 lutego 2010 r. został odznaczony wspólnie ze Stanisławem Chrobakiem (pośmiertnie) przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Człowiek Roku 1996 Gazety Krakowskiej. W 1999 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a Prezydent Andrzej Duda odznaczył go 8 listopada 2016 roku Krzyżem Wolności i Solidarności, wspólnie z Andrzejem Olejnikiem, Andrzejem Trybulskim, Wojciechem Ziemirskim oraz - pośmiertnie - Stanisławem Chrobakiem.

25 lutego br. w samo południe w tuchowskim Klasztorze Redemptorystów odbyły się uroczystości upamiętniające 37. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. W programie uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, rolników i mieszkańców wsi. Eucharystii przewodniczył ks. infułat Adam Kokoszka. Po nabożeństwie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, spotkanie w auli im. św. Klemensa Hofbauera i wykład dr. Antoniego Kury nt. 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznicowe obchody w Tuchowie współorganizował Władysław Żabiński - sygnatariusz Porozumień.

 Solidarność Wiejska  Solidarność Wiejska  Solidarność Wiejska
 Solidarność Wiejska  Solidarność Wiejska  Solidarność Wiejska
 Solidarność Wiejska  Solidarność Wiejska  Solidarność Wiejska
 Solidarność Wiejska  Solidarność Wiejska  Solidarność Wiejska

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.