Przejście do firmy KM-Net

SKO

kard. DziwiszDnia 24 kwietnia 2015 roku w prywatnej kaplicy Kardynała Stanisława Dziwisza w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, został zamknięty proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym Matki Teresy od Jezusa Marchockiej. Otwarcia uroczystości dokonał Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, po czym nastąpiła wspólna modlitwa z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza i Diecezjalnego Trybunału Beatyfikacyjnego. Słowo wstępne wygłosił Postulator procesu beatyfikacyjnego ojciec dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD. Postulator przedstawił wszystkim zebranym życie i duchowość Matki Teresy od Jezusa. W szczególny sposób podkreślane było miejsce jej pochodzenia i parafia Chrztu Świętego. Przedstawił także całą historię prac Trybunału od 2007 roku, oraz podziękował wszystkim biorącym udział w przesłuchaniach.

akta W sumie odbyło się kilkadziesiąt sesji wyjazdowych do miejsc zamieszkania Świadków. Archetyp przesłuchań zawiera 2500 stron procesowych. Wraz z tłumaczeniami na język łaciński i włoski akta zawierają 17 500 stron. PO wystąpieniu Postulatora członkowie Trybunału Kościelnego złożyli przysięgę, że wiernie wypełnili powierzone im przez Kościół zadanie, oraz dochowali tajemnicy procesowej. Po przysiędze nastąpiło podpisanie akt procesowych przez Kardynała Stanisława Dziwisza i członków Trybunału Kościelnego, po czym kardynał Stanisław Dziwisz wyznaczył tzw. Portitora, czyli tego który osobiście będzie odpowiadał za zawiezienie akt procesowych do Rzymu - został nim ojciec Postulator, który złożył uroczystą przysięgę, że wiernie wypełni powierzone mu zadanie i dostarczy akta do Rzymu do Kongregacji ds. Świętych i Błogosławionych. W dalszej części uroczystości uczestnicy wysłuchali słowa Kardynała Stanisława Dziwisza i Prowincjała Zakonu Karmelitów Bosych. Finałowa części uroczystości to modlitwa, którą odmówili wszyscy uczestnicy uroczystości pod przewodnictwem Kardynała Dziwisza o beatyfikację i Kanonizację Sługi Bożej Matki Teresy, błogosławieństwo i Regina Coeli.

Uroczystości odbyły się również w klasztorze Karmelitanek Bosych w Krakowie, a rozpoczęły się one uroczystą Mszą Świętą o beatyfikację i Kanonizację Sługi Bożej Matki Teresy od Jezusa Marchockiej. Mszy Św. przewodniczył Przewodniczący Trybunału Kościelnego, kierownik Referatu Spraw Kanonizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej ks. dr Andrzej Scącer. Słowo Boże wygłosił Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o. Tadeusz Florek OCD. We Mszy Św. uczestniczyła rodzina Matki Teresy, oraz w pomieszczeniu za kratami Siostry Karmelitanki, które przygotowały piękną oprawę liturgiczną. W koncelebrze wzięli udział członkowie Trybunału Kościelnego, oraz ks. Prałat Krzysztof Małachowski, rodzony brat Marszałka Sejmu śp. Aleksandra Małachowskiego i ks. Paweł Mikulski, proboszcz parafii pw. św. Idziego opata z Zakliczyna. Po Mszy Świętej przemawiali: - ojciec Postulator. ksiądz Krzysztof Małachowski oraz ksiądz proboszcz Paweł Mikulski. Po błogosławieństwie wszyscy uczestnicy Mszy Świętej udali się za klauzurę do krypty klasztornej do grobu Matki Teresy Marchockiej, której doczesne szczątki zostały przeniesione z Warszawy do Matka Teresa MarchockaKrakowa w 1818 roku i umieszczone w kościele klasztornym, w roku 1943 z obawy przed profanacją przez Niemców zostały przeniesione do krypty klasztornej i zamurowane w ścianie. Odmówiona została modlitwa o beatyfikację i Kanonizację Matki Teresy. Uczestnicy wpisali się do Księgi Pamiątkowej Klasztoru Karmelitanek Bosych, a na zakończenie odbyło się spotkanie z rodziną przy obiedzie.

Powyższą relację oraz zdjęcia otrzymałem dzięki uprzejmości księdza proboszcza Pawła Mikulskiego.

Na razie przypominamy krótką notkę biograficzną na temat Matki Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej). Marianna Marchocka urodziła się 25 czerwca 1603 roku w Stróżach koło Zakliczyna, gdzie wychowywała się w duchu pobożności. To zaowocowało decyzją wstąpienia do klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie w 1620 roku. W 1642 roku Marianna Marchocka wyjechała na fundację do Lwowa jako przełożona. W 1648 roku opuściła zagrożony przez Kozaków i Tatarów Lwów i przez Kraków wraz z siostrami lwowskimi udała się do Warszawy. Zmarła 19 kwietnia 1652 roku w Warszawie. Od 1818 roku jej ciało spoczywa w klasztorze karmelitanek bosych w Krakowie przy ul. Kopernika 44.

Na portalu Zakliczyninfo i w Głosicielu szerzej o biografii Matki Teresy Marchockiej napiszemy niebawem.

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.