zpn

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Czytaj więcej: Warsztaty folklorystyczne z  Projekt pod nazwą „Gwoździec z Folklorem na Ty” realizowany przez Stowarzyszenie „Klucz” jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Założeniem projektu jest przekazywanie wiedzy z zakresu kultury ludowej przez osobę starszego pokolenia - mistrza, uczniom - swym następcom. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów przez cały 2017 rok. Program warsztatów dotyczy głównie folkloru macierzystego regionu etnograficznego, w tym przypadku chodzi o region krakowiaków wschodnich. W naszym przypadku „Mistrzem” jest Janusz Cierlik – choreograf Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”, a „Uczniowie” to młodzi adepci sztuki folkloru: Barbara Nosek, Joanna Łośko i Piotr Nosek.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl