tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

nitus3

babie„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

Lecz przez to, kim jest,

Nie przez to, co ma,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

- Myślę, że te słowa Jana Pawła II doskonale odnoszą się do misji naszego Warsztatu, jak i do życzliwości, jaką cieszy się on ze strony społeczności lokalnej i władz naszej gminy. Dzięki ich staraniom udało się ocieplić budynek, w którym mieści się nasza placówka, co na pewno poprawi komfort pracy i przebywania w nim zwłaszcza w zbliżającym się okresie jesienno–zimowym. Mająca powstać winda dodatkowo ułatwi dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Serdecznie dziękujemy samorządowcom za przychylność i zainteresowanie naszą placówką.

W odnowionym, pięknie prezentującym się budynku nie brak miejsca i warunków dla poszerzenia działalności naszego Warsztatu, dlatego podjęliśmy już starania o zwiększenie liczby uczestników o kolejne pięć osób. Cieszymy się, że dostrzeżono potencjał, jaki tkwi w naszej placówce, i ma ona szansę się rozwijać, zapewniając kolejnym potrzebującym drugi dom, w którym mają szanse realizować swoje pasje i ujawniać talenty. Niech ten Warsztat będzie dla naszych drogich uczestników początkiem samodzielności i drogi do kariery zawodowej.

Bardzo serdecznie pragnę podziękować pracownikom i uczestnikom za duże zaangażowanie i wkład pracy w zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Serdecznie dziękuję sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe. Życzę wszystkim dobrej zabawy.

Tym wstępem pani kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach rozpoczęła trzecią edycję imprezy integracyjnej na Pogórzu pn. „Babie Lato WTZ Dzierżaniny 2018”. Kier. Anetę Fior, jak i jej kadrę i podopiecznych, ucieszyły zapowiadane i planowane tu szerokie inwestycje dla potrzeb nie tylko WTZ, ale i miejscowej społeczności. Będą to np. plenerowe urządzenia rekreacyjne w ramach strefy aktywności, o której mówił burmistrz Dawid Chrobak. Z kolei Jacek Hudyma z Zarządu Powiatu potwierdził dofinansowanie kolejnych miejsc w placówce, wszak potrzeb w tej dziedzinie nie brakuje zarówno w gminie, jak i powiecie, a możliwości WTZ na rozszerzenie jego działalności istnieją. Warto przypomnieć, że w b. szkole w Dzierżaninach mają swoje miejsce Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza”, propagująca m. in. naszą rodzimą fasolę „Piękny Jaś”, oraz tzw. mieszkanie chronione, jako wspólne przedsięwzięcie Gminy i Powiatu w sytuacjach kryzysowych.

Prócz wyżej wymienionych oficjeli w ogrodzie WTZ pojawili się przyjaciele z Domu Pomocy Społecznej w Stróżach z dyr. Małgorzatą Chrobak i kier. Lucyną Falkowską, ponadto podopieczni stróskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pogodnej Jesieni z dyr. Ryszardem Kuczyńskim i Centrum Aktywności Seniora z Kończysk z dyr. adm. SFOP Barbarą Żychowską.

Nie zawiodła delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dyr. Anną Górską, wicedyr. PCPR Krzysztofem Sobczykiem i insp. Moniką Chrobak. Powiat reprezentowali również radni Rady Powiatu Tarnowskiego - Kazimierz Korman i wiceprzewodniczący RPT Adam Czaplak. Organizatora WTZ reprezentowała prezes Danuta Majewska ze Stowarzyszenia Przyjaciół DPS-u, zaś miejscową społeczność - sołtys Dzierżanin Urszula Sacha. W pikniku wzięli tez udział rodzice i opiekunowie podopiecznych WTZ.

W programie artystycznym wykonawcy pod wodzą op. Agnieszki Nosek zaprezentowali barwną opowieść o urokach polskiej jesieni, nagrodzoną gromkimi oklaskami. Po czym organizatorzy częstowali gości w namiotach, a następnie zaprosili na tańce i zabawy pod wiatę chroniącą od słońca, wszak pogoda dopisała, w rytm podany przez wodzireja Tadeusza Malika.

Przyjemnymi pamiątkami z tego sympatycznego spotkania w pogórzańskim plenerze, wręczanymi przez gospodarzy na odchodne, są ozdoby rękodzielnicze wykonane tu na miejscu i słoiczki z przetworami wprost z warsztatowej kuchni, jako dowód na zaradność i umiejętności adeptów tej rozwojowej placówki opiekuńczej w Dzierżaninach.

 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach  

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych