ZosiaW przeddzień 97. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w ratuszu podsumowano spektakularne przedsięwzięcie zorganizowane z rozmachem przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne ,,Compass” działające przy Gimnazjum w Zakliczynie. Projekt edukacyjny nosił nazwę „W poszukiwaniu autorytetów - ,,Śladami Świętego Jana Pawła II.

- Nasze działania skierowane były do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Głównym celem tego projektu, realizowanego już blisko rok, było ukazanie młodzieży Karola Wojtyły, jako człowieka i kapłana cieszącego się uznaniem wśród wielu pokoleń, jako kogoś, kto przeciera szlaki, jako osobę, za którą chce się podążać i ją naśladować - powiedziała na wstępie, witając uczestników gali, Irena Flakowicz, opiekunka młodzieży zrzeszonej w SKK-T „Compass”.

Konferansjerzy - Zuzanna Kusek i Kamil Jaszczur - zaprosili obecnych w Sali im. Spytka Jordana do obejrzenia 15-minutowego multimedialnego résumé compassowej wędrówki, prezentującego ważne miejsca na szlaku życia Karola Wojtyły. Na slajdach m. in. atrakcyjna wycieczka do Italii.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano konkursy: „Poezja Jana Pawła II”, „Logo przedsięwzięcia”, Konkurs Fotograficzny ,,Piękno w myślach i słowach św. Jana Pawła II” oraz konkurs „Wiedzy o św. Janie Pawle II”. Laureaci zostali podczas ratuszowej gali nagrodzeni przez Burmistrza Dawida Chrobaka i Dyrektora ZSPiG Józefa Gwiżdża.

W konkursie recytatorskim ,,Poezja Jana Pawła II” I miejsce zajęła Aneta Jamro, II miejsce - Jakub Tabiś, III – Weronika Kulak.

W konkursie na logo wzięło udział – uwaga! - 120 uczniów. Zwycięskie projekty: I miejsce - Zofia Poręba, II miejsce - Anna Jankosz, III miejsce - Jakub Tabiś.

W konkursie fotograficznym ,,Piękno w myślach i słowach św. Jana Pawła II” wzięli udział przede wszystkim uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele. Na konkurs wpłynęło 135 fotografii. Spośród nich wybrano 30 prac oraz wyłoniono 5 laureatów. Wśród uczniów wyróżniono fotografie: Joanny Zielonki, Danuty Łazarz i Emilii Budzyn, wśród rodziców - Lucyny Mleczko i Roberta Flakowicza.

W konkursie „Wiedzy o św. Janie Pawle II” uczestniczyło ponad 60 uczniów z wszystkich klas Gimnazjum, którzy wykazali się dużą wiedzą. Wśród finalistów znaleźli się ci, którzy zdobyli powyżej 70 proc. punktów. Są to: Monika Kwiek, Magdalena Musiał, Luiza Sacha, Magdalena Kuzera, Sylwia Soból, Kamil Jaszczur, Miłosz Mrzygłód, Jakub Tabiś, Mikołaj Kulak, Dawid Kraj, Bartosz Ścieński. A oto pierwsza „trójka”: I miejsce - Kamil Jaszczur, II miejsce ex-aequo - Monika Kwiek i Mikołaj Kulak, III miejsce dla Magdaleny Musiał i Dawida Kraja.

Równolegle odbył się Międzygminny Konkurs Filmów Krótkometrażowych ,,Św. Jan Paweł II u stóp Matki Bożej Jamneńskiej w życiu młodego człowieka na ziemi zakliczyńskiej”. Konkurs współorganizowało Starostwo Powiatowej, reprezentowane przez radną RPT - Irenę Kusion. Jedyny film nadesłany na ten konkurs nakręciła Zosia Poręba z wielką pomocą taty Piotra. Film opowiada o przeżyciach Moniki Florek z Zakliczyna, związanej z duszpasterstwem akademickim dominikanów w Jamnej i „prawej ręki” śp. o. Jana Góry w okresie kiedy powstawała Szkoła Wiary w Jamnej i sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei. Obecnie pani Monika pisze ikony, udziela się artystycznie, prowadzi zespoły folklorystyczne oraz gra na skrzypcach i śpiewa w Piyrogach Łomnicońskich. Osiedliła się w Łomnicy-Zdroju, ale nie zapomina o swoich korzeniach.

Zosię i Piotra Porębów nagrodziła pani radna powiatowa w towarzystwie burmistrza Dawida Chrobaka. Autorka tego niezwykle interesującego i profesjonalnie nakręconego filmu otrzymała upominek od patrona konkursu – Starostwa Powiatowego. Kolejna nagroda dla Zosi to wycieczka do Brukseli na zaproszenie europosła PiS Edwarda Czesaka.

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne ,,Compass” propaguje ideę zdobywania Odznaki Krajoznawczej im. Jana Pawła II. Poprzez wędrówki w miejsca szczególnie ważne i ukochane przez papieża, zachęcamy młodzież do pożytecznego spędzania wolnego czasu. Aktywne zdobywanie wiedzy wzbogaca człowieka zarówno w jego sferze fizycznej, jak i duchowej – zapowiedział Kamil, zapraszając przed scenę Prezesa PTTK Ziemi Tarnowskiej Marzenę Misaczek i przewodnika, opiekuna naszej młodzieży - Janusza Flakowicza. Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej przyznało Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II dotychczas 43 uczniom. Odznakę Krajoznawczą im. Jana Pawła II w stopniu brązowym otrzymali: Danuta Łazarz, Anna Ramian, Kamila Biel, Monika Kwiek, Emilia Budzyn, Sylwia Soból, Klaudia Karecka, Patrycja Robak, Patryk Majewski (łącznie 52 uczniów zdobyło Odznaki im. Jana Pawła II).

Zanim uczestnicy gali udali się do Galerii Poddasze, by obejrzeć wystawę fotografii dokumentującej projekt, na estradzie zaprezentowała się młodzież szkolna z gośćmi specjalnymi z koncertem piosenek w aranżacji Bogusława Wróbla. Wokalistom akompaniowali: Stanisław Kusiak na perkusji, Grzegorz Wąsik na gitarze basowej i wspomniany pan Bogusław na organach. Rzęsiste oklaski świadczyły o świetnym odbiorze zaprezentowanego repertuaru. Widownia podziwiała ekspresywne wykonania solistów przy wsparciu zespołu instrumentalnego i chórku.

Na koniec spotkania koordynatorka projektu Irena Flakowicz podziękowała za pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Bogusławowi Wróblowi, Piotrowi Porębie, Sławomirowi Ramianowi, Małgorzacie Chryk, Halinie Kochan, Agnieszce Mazgaj, Annie Kurze, Teresie Nadolnik, Januszowi Flakowiczowi, Stanisławowi Kusiakowi oraz dyr. ZCK Kazimierzowi Dudzikowi - za umożliwienie przeprowadzenia podsumowania przedsięwzięcia w Sali im. Spytka Jordana. Ponadto uznanie dla zespołu muzycznego, solistów, młodzieży biorącej udział w przedsięwzięciu oraz prowadzącym.

Ukłony dla mecenasów: Starostwa Powiatowego, Radnej RPT Ireny Kusion, Justyny Iwaniec oraz Biblioteki Szkolnej ZSPiG w Zakliczynie.

Ostatni punkt wieczoru to uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej opowiadającej o wędrówkach i poszukiwaniach śladów św. Jana Pawła II. Wystawę w Galerii Poddasze przygotowano w oparciu o fotografie młodzieży uczestniczącej w przedsięwzięciu, opiekunów oraz sympatyków Koła. Podczas wernisażu uhonorowano Łucję Mleczko nagrodą za zwycięstwo w fotograficznym konkursie w kategorii rodziców. (Ekspozycję można oglądać w ratuszu w dni powszednie w godz. od 9 do 19).

Organizatorzy gali i wystawy na finał zafundowali uczestnikom niespodziankę. Opiekunka młodzieży – Halina Kochan – zaprosiła wszystkich obecnych na słodki poczęstunek w postaci… papieskiej kremówki. Jakże trafne to zwieńczenie tego gimnazjalnego projektu...

 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass
 Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass Gala SKK-T Compass

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.