tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

zjospWstępnie planowano, że 11. Zjazd Gminny Z OSP w Zakliczynie odbędzie się w maju, ale ostatecznie 18 czerwca 2016 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu 39 delegatów wybranych wcześniej na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach zjawiło się w sobotnie przedpołudnie, aby wziąć udział w ukonstytuowaniu się Zarządu Gminnego Z OSP i by wybrać Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Powiatowy Z OSP oraz członków powiatowego zarządu. Strażacy mają taki statut, że wybierają członków gremiów wyższego szczebla na zebraniach o stopień niższej rangi. Tak właśnie w jednostkach wybrano 20 osobowy Zarząd Gminny i tak na Zjazdach Gminnych desygnują druhowie swoich ludzi do władz powiatowych. Zjazd w Zakliczynie zaszczycili goście.

Według rangi strażackiej to byli; Tadeusz Trytek – członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego Z OSP w Krakowie, Kazimierz Sady – prezes Zarządu Powiatowego Z OSP w Tarnowie, kpt. Wojciech Kogut z PSP Tarnów. Goście cywilni to: Irena Kusion i Kazimierz Korman – Rada Powiatu Tarnowskiego, Kazimierz Sułek – Honorowy Prezes Zarządu Gminnego Z OSP w Zakliczynie, Dawid Chrobak – burmistrz, Anna Moj – przewodnicząca Rady Miejskiej, Janusz Krzyżak – sekretarz Gminy, Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK i prezes Stowarzyszenia „Klucz”, ponadto: Jolanta Budyn – inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej UM w Zakliczynie oraz ustępująca sekretarz Zarządu Gminnego Z OSP Lucyna Skalska. Były sprawozdania prezesa Damiana i komendanta Nadolnika z minionej kadencji, były wystąpienia gości; podziękowania i życzenia na przyszłość. Najważniejsze jednak miało miejsce w biurze Dyrektora ZCK, gdzie w tajnym głosowaniu wybierano komendanta gminnego OSP. Do tej funkcji aspirowali; Stanisław Nadolnik (OSP Gwoździec) oraz Łukasz Łach (OSP Zakliczyn) i to właśnie Łukasz Łach, na którego głos oddało 12 członków Zarządu Gminnego, został wybrany na komendanta gminnego. Prezesa nie wybierano, bowiem jedynym chętnym do objęcia tej funkcji był Tomasz Damian.

Prezydium Zarządu Gminnego OSP w Zakliczynie ukonstytuowało się w następujący sposób: prezes - Tomasz Damian (OSP Filipowice), wiceprezes - Stanisław Nadolnik (OSP Gwoździec), II wiceprezes - Marian Skwarło (OSP Faliszewice), komendant gminny OSP - Łukasz Łach (OSP Zakliczyn), zastępca komendanta gminnego - Sławomir Ramian (OSP Wola Stróska), sekretarz Zarządu - Michał Wojtas (OSP Zakliczyn), skarbnik - Janusz Jaszczur (OSP Stróże), członkowie Prezydium; Jan Jewulski (OSP Charzewice) i Michał Ulanecki (OSP Wróblowice). Szefem Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP został Jacek Świerczek (OSP Faliszewice), sekretarzem Bartosz Juszkiewicz (OSP Gwoździec) i członkiem Komisji Zygmunt Olchawa (OSP Filipowice). Zjazd Gminny OSP w Zakliczynie wybierał (w głosowaniu jawnym) członków Zarządu Powiatowego OSP w Tarnowie, zostali nimi; Tomasz Damian i Łukasz Łach oraz delegatów na Zjazd Powiatowy: Stanisława Nadolnika, Tadeusza Trytka i Mariana Skwarło. 11. Zjazd Gminny Z OSP fachowo i sprawnie prowadził jako przewodniczący Prezydium Józef Wojtas.

 zjazdosp zjazdosp zjazdosp
 zjazdosp zjazdosp zjazdosp
 zjazdosp zjazdosp zjazdosp
 zjazdosp zjazdosp zjazdosp
 zjazdosp zjazdosp zjazdosp
 zjazdosp zjazdosp zjazdosp
 zjazdosp zjazdosp zjazdosp
 zjazdosp zjazdosp zjazdosp

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych