Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Kluczowe Kluby Samopomocy Akademii dla Aktywnych – Klub w Zakliczynie Od początku lutego w ramach programu pod nazwą „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” finansowanego z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i budżetu Gminy Zakliczyn działa 8 klubów samopomocy nazywanych od 3 lat wspólnym mianem „Akademii dla Aktywnych” z czego 4 kluby prowadzi Stowarzyszenie „Klucz” przy Zakliczyńskim Centrum Kultury, 3 przez Stowarzyszenie „Bez barier” i 1 klub przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach. Każdy klub oferuje 25 miejsc dla dorosłych i 10 miejsc dla dzieci i młodzieży uczącej się. W odróżnieniu od poprzednich lat, w 2015 roku charakter ośrodków – klubów ma formę działań samopomocowych; stąd większy akcent na zajęcia samodzielnie, bardziej niż do tej pory autonomicznie, wymagającej od uczestników większej kreatywności.

Zupełnie dobrze radzą sobie z tym kluby samopomocy zorganizowane przez „Klucz”, które działają w Zakliczynie i Woli Stróskiej (spotkania w czwartki) oraz w Charzewicach i Gwoźdźcu (spotkania w piątki). W jednym z takich spotkań klubowych organizowanych co czwartek od godziny 16:00 do 20:00 w zakliczyńskim ratuszu był z aparatem fotograficznym Stanisław Kusiak. Seniorzy z Klubu Samopomocy którego opiekunką jest Teresa Nadolnik, przygotowywali właśnie ozdoby świąteczne, a potem udali się na wernisaż wystawy „Portret” Wojnickiego Towarzystwa Fotograficznego „Fotum” w Galerii „Poddasze” ZCK.

mt_gallery:Kluczowe Kluby Samopomocy Akademii dla Aktywnych – Klub w Zakliczynie

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.