Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

saintTrzecia niedziela grudnia to kolejny dzień obfitujący w wydarzenia zapowiadające zbliżające się szybkimi krokami Święta Bożego Narodzenia. Wigilie dla osób starszych zorganizowano w Stróżach, zaś godzinę wcześniej zgromadzono się w odświętnym nastroju w równie miłym gronie we wróblowickiej remizie. Tamże „Wróblowianki”, w dopiero co oddanym do użytku obiekcie po przeprowadzonym przez samorząd gminy remoncie, urządziły jak co roku wieczerzę wigilijną,

Do tych dwóch przedsięwzięć śmiało można dorzucić nieco inne, ale również integrujące lokalną społeczność. tj. „Święto kiszonej kapusty” w Słonej, zorganizowanej w tym dniu przez nowo powstałe KGW „U źródła”. Widać, że nasze koła gospodyń prężnie działają i zaskakują inicjatywą i oryginalnymi pomysłami.

Świąteczne gremium witały liderki „Wróblowianek”: Zofia Pawłowska i Marta Drużkowska. Ks, Trela, po tym wstępie i występie scholi Andrzeja Piątka, poświęcił opłatki, odczytawszy fragment Ewangelii. Nestorzy wsi i zaproszeni goście złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkami. Ogólne powinszowania złożyli Burmistrz Dawid Chrobak oraz poseł Nornert Kaczmarczyk,

W gronie pozostałych przyjaciół wróblowickiego Koła: kierownik biura powiatowego AMiRR Ryszarda Pagacza, jego zastępca, opiekun \KGW Teresa Kuboń,  dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła oddziay w Zakliczynie - Włodzimierz Stachoń. Ponadto Dagmara Świerkosz - przedstawicielka GOPS, miejscowa radna Ewa Nijak sołtys wsi Ewelina Baca, przedstawicielka stowarzyszenia prowadzącego szkołę i przedszkole\ - Wioletta Osiecka, prezes OSP Wróblowice Piotr Osiecki.

Gospodynie z Wróblowic zadbały o wystrój sali i świąteczne menu oraz podarki, zaś atmosferze spotkania przysłużyły się kolędowe występy miejscowej, a zarazem parafialnej scholi „Saint Gilles” Andrzeja Piątka. Grupa wystąpiła w składzie: Aleksandra Cudek, Patrycja Gondek Nadia Gondek, Paulina Malisz, Magdalena Musiał, Ewelina Pałucka, Martyna Pałucka, Radosław Rozpęda, Anna Szczerba i Marek Urbaniak.

Na koniec tej skromnej relacji warto podkreślić, że zarówno Dawid Chrobak,, jak i Norbert Kaczmarczyk (wraz ze swoim sztabem) zdołali w tak krótkim czasie, przy zazębiających się godzinach,  odwiedzić wszystkie trzy wspomniane miejsca, udowadniając, że wszelkie tego typu inicjatywy społeczności gminnej są warte poparcia i propagowania i że są przez nich doceniane.

 Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek
 Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek
 Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek
 Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek
 Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek
 Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek Wigilia u Wróblowianek

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.