Przejście do firmy KM-Net

SKO

palesnicaPolska – to taka kraina,

Która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach blisko,

W pięknej ziemi nad Wisłą.

 

Jej ścieżkami chodzimy,

Budujemy, bronimy.

Polska – Ojczyzna…

Kraina, która się w sercu zaczyna.

(R. Przymus - „ Polska”)

 

Jak wytłumaczyć dzieciom, czym jest Polska, czym - niepodległość? Jak zaszczepić radość, którą daje nam życie w niepodległym kraju? Niemałym wyzwaniem jest zasianie w sercach przedszkolaków ziarnka patriotyzmu. A czym jest patriotyzm? Zapyta niejeden mały obywatel.

Podejmując ten jakże ogromny trud wychowania młodego pokolenia, narodził się pomysł przybliżania dzieciom krok po kroku historii ojczystego kraju i wpajania postaw patriotycznych. Za najlepszą formę uznaliśmy aktywność muzyczną. W Przedszkolu Publicznym w Paleśnicy zorganizowaliśmy I Gminny Przegląd Piosenek i Pieśni Patriotycznych.

Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie patriotycznej tematyki jako wartości związanej z tradycją i ochroną polskiej kultury narodowej oraz wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem. Chęć udziału w nim zgłosiło aż siedem z ośmiu placówek przedszkolnych z gminy Zakliczyn.

Przegląd odbył się 7 listopada br. w Szkole Podstawowej w Paleśnicy. Chcieliśmy w ten sposób uczcić zbliżającą się 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na widowni licznie  gromadzili się opiekunowie grup, przedszkolaki oraz ich rodzice.

Godzina 10:00 wskazała gotowość do rozpoczęcia zmagań. Zanim do tego doszło, dzieci z klasy II naszej szkoły pod opieką pani Stanisławy Kosakowskiej wykonały piękny taniec patriotyczny – układ z białymi i czerwonymi flagami. Następnie pani Dyrektor Agnieszka Pomikło powitała przybyłych gości, przedstawiła cele i zasady przeglądu oraz przedstawiła Jury w składzie: przewodniczący - Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn pan Dawid Chrobak, pan Andrzej Drażnycia – nauczyciel Szkoły Muzycznej w Domosławicach i Dyrektor fili tej szkoły w Paleśnicy, oraz pani Stanisława Martyka – opiekunka chóru szkolnego działającego przy naszej szkole.

Zgodnie z regulaminem każda z grup prezentowała jeden utwór. W repertuarze znalazły się piosenki i pieśni: "Piosenka małego patrioty”, "Mały Jaś z AK”, "Uwierz Polsko”, "Jestem Polakiem, to mój kraj”, "Szumi dokoła las”.

W przeglądzie wystąpiły kolejno grupy i indywidualni uczestnicy reprezentujący:

 1. Przedszkole w Stróżach - op. p. Agnieszka Truchan.
 2. Oddział Przedszkolny w Faściszowej – op.  p. Anna Skruch.
 3. Przedszkole w Gwoźdźcu – op. p. Monika Pawlik.
 4. Niepubliczne Przedszkole pw. Św. Rodziny w Zakliczynie – op. p. Ewelina Surga.
 5. Przedszkole we Wróblowicach - op. panie: Klaudia Szarota i Aleksandra Franczyk.
 6. Publiczne Przedszkole w Zakliczynie – op. panie: Renata Niemiec, Krystyna Biel.
 7. Przedszkole w Paleśnicy – op. panie: Teresa Górska, Renata Wal, Lucyna Kierońska.

Po wykonaniu wszystkich utworów uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami i rodzicami zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Przedszkola w Paleśnicy, a Jury rozpoczęło obrady.

W chwili, kiedy pani Dyrektor wzięła w dłonie mikrofon, stało się jasne, że mamy zwycięzców. Okazały się nimi trzy drużyny: reprezentantka Przedszkola w Faściszowej, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Zakliczynie i grupa dzieci z Przedszkola w Paleśnicy.

Wszyscy uczestnicy oprócz gromkich braw otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, a wyróżnione grupy - dodatkowo statuetkę. Mamy nadzieję, że zaprezentowane pieśni i piosenki na długo pozostaną w sercach słuchaczy, małych artystów, ich opiekunów i rodziców.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom składamy serdeczne podziękowanie za wkład włożony w przygotowanie do przeglądu. Ze swej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby odbyły się kolejne edycje.

 Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy
 Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy
 Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy
 Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy
 Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy
 Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy Przegląd w Paleśnicy
 Przegląd w Paleśnicy   

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.