Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

flashMali uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakliczynie i starsi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Grabina uczestniczyli w akcji koordynowanej przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych z dyr. Barbarą Żychowską pod nazwą „Flashmob pierwszej pomocy”.

- „Flashmob” to szybkie, pozornie spontaniczne gromadzenie się dużej grupy ludzi w miejscu publicznym. Uczestnicy przeprowadzają skoordynowaną działalność na pewien czas, a następnie rozpraszają się tak szybko, jak przybyli. Flashmoby mogą być przeprowadzane dla efektów czysto rozrywkowych lub przekazywać wiadomości i podnosić świadomość na dany temat. Nasz Flashmob łączy obydwie cechy, z naciskiem na podnoszenie świadomości na temat ważności działań ratujących życie i przeprowadzania kursów pierwszej pomocy. Żeby uratować komuś życie - nie potrzeba żadnej supermocy! - tłumaczą organizatorzy akcji.

- Każdego roku od 2014 zostaje przeprowadzony zsynchronizowany europejski Flashmob pierwszej pomocy w 10 krajach europejskich, zorganizowany przez organizacje samarytańskie zrzeszone w europejskiej sieci Samaritan International (SAM.I.). Hasłem akcji jest: „Heroes without superpowers – Bohater bez supermocy”.

Celem wydarzenia jest również zachęcenie przypadkowych przechodniów do chwili uwagi i przećwiczenia pod okiem profesjonalistów udzielania pierwszej pomocy w różnych zaaranżowanych wypadkach. Do akcji najchętniej włączają się dzieci i osoby w średnim wieku, mnóstwo pytań i zainteresowania wykazują również ludzie młodzi.

Zajęcia z pierwszej pomocy poprowadzili druhowie: Julia Zgórniak i Konrad Jewulski z OSP Zakliczyn, jednostki należącej do SFOP. Na dwóch stacjach usytuowanych w hali sportowej Dunajca ćwiczono pod okiem wspomnianych instruktorów metody resuscytacji, a na zewnątrz kadra (z wicedyrektorem Jackiem Świderskim) i uczniowie ZSP demonstrowali na symulatorze skutki kolizji samochodowych.

Spotkanie zakończył tradycyjny element finału Flashmobu, a mianowicie wypuszczenie napełnionych helem kolorowych baloników z nazwą akcji. Część z nich trafiła do rąk dzieci z klasy II c (pod opieką pani wych. Małgorzaty Pyrek), które zabrały upominki do swojej klasy. Co ciekawe, w ramach flashmobowych zajęć uczyły się udzielania pierwszej pomocy na przyniesionych ze sobą ulubionych pluszowych misiach.

 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019 Flashmob 2019
 Flashmob 2019 Flashmob 2019  

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.