Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

sp1Społeczność Szkoły Podstawowej w Stróżach, podobnie jak 1000 szkół z całej Polski i polonijnych placówek edukacyjnych, w nietypowy sposób zainaugurowała nowy rok szkolny 2019/2020, gdyż wzięła udział w symbolicznej ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz – Pamiętniki Pokoleń”. Akcja ta została zorganizowana z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Współorganizatorami wydarzenia byli: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.

1 września 2019 roku obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dlatego też główną ideą tegorocznej, wyjątkowej inauguracji nowego roku szkolnego w SP w Stróżach było spotkanie obecnych uczniów z tymi, których marsz do szkoły został przerwany przez fakt wybuchu wojny. Osoby urodzone przed 8 maja 1945 roku miały możliwość symbolicznie dokończyć przerwaną przed 80. laty edukację. Swoją obecnością zaszczycili nas następujący przedstawiciele pokolenia „Dzieci Wojny”: pani Helena Bagińska, pani Władysława Żurek, pani Zofia Krakowska, pan Jan Malik i pan Józef Wiśniewski. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn pan Dawid Chrobak oraz radny pan Maciej Krakowski.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej, którą odprawił ksiądz proboszcz Paweł Mikulski. Podczas wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz zwracał uwagę na to, że obecni na rozpoczęciu roku szkolnego świadkowie wydarzeń z 1939 r. do dziś dają nam swoim życiem i postawą lekcje historii, prawdy, wartości i pokory. Następnie zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do budynku szkoły, aby uczestniczyć w krótkim programie artystycznym oraz wysłuchać wspomnień związanych z 1 września 1939 roku. Słuchając opowiadanych przez świadków tamtych dni historii, młode pokolenie Polaków miało możliwość docenić ich poświęcenie, dramatyczny i trudny los oraz wytrwałość. Dzięki ich ofiarności 2 września 2019 roku wszyscy mogliśmy spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Na uwagę zasługuje fakt, iż niektórzy uczniowie naszej szkoły mogli rozpocząć nowy rok szkolny w towarzystwie swojej wielopokoleniowej rodziny. Przykładem może być uczeń klasy III Emil Żychowski, który wraz ze swoją mamą Sylwią - nauczycielką SP w Stróżach, babcią - panią Elżbietą Soską, emerytowaną nauczycielką tejże szkoły, oraz pradziadkiem - panem Janem Malikiem, zainaugurował nowy rok szkolny.

„Przerwany marsz” to nie jedyna inicjatywa mająca na celu kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia, w którą włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej w Stróżach. Uczniowie szkoły aktywnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia. W roku szkolnym 2018/2019 dziesięcioosobowa grupa uczniów z klas VII-VIII realizowała projekt „Historia zatrzymana w kadrze”, w ramach którego uczniowie między innymi przeprowadzili wywiady z najstarszymi mieszkańcami miejscowości dotyczące wydarzeń wojennych oraz z sukcesami wzięli udział w konkursie „Pocztówka patriotyczna na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Wywiady oraz zdjęcia zwycięskich prac plastycznych znajdują się w publikacji poprojektowej wydanej przez fundację Synergia. Ponadto na przełomie maja i czerwca bieżącego roku SP w Stróżach przeprowadziła gminny konkurs „Mój Zakliczyn – Moja Gmina”, do którego zgłoszono wiele prac plastycznych i literackich dotyczących miejsc pamięci narodowej naszej gminy. Na uwagę zasługuje fakt, iż na konkurs wpłynęły piękne wiersze samodzielnie napisane przez uczniów klas VII-VIII, świadczące o wdzięczności, wrażliwości i pamięci o minionych wydarzeniach.

Na koniec pragniemy złożyć serdeczne podziękowania przedstawicielom pokolenia „Dzieci Wojny” za udział w inauguracji roku szkolnego i włączenie się w realizację akcji „Przerwany marsz – Pamiętniki Pokoleń”. Zdajemy sobie sprawę, jak mocno w Państwa psychice utrwaliły się obrazy przemocy i śmierci, których byliście Państwo świadkami. Wyrażamy nadzieję, że udział w akcji i spotkanie z młodym pokoleniem dało Państwu siłę i utwierdziło w przekonaniu, że swoją wytrwałością i wykonywaniem codziennych obowiązków, wznosili Państwo fundamenty Polski, w której dzisiaj żyjemy.

 Inauguracja roku szkolnego w Stróżach  Inauguracja roku szkolnego w Stróżach  Inauguracja roku szkolnego w Stróżach
 Inauguracja roku szkolnego w Stróżach  Inauguracja roku szkolnego w Stróżach  Inauguracja roku szkolnego w Stróżach

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.