Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

wtzDo swojej sztandarowej imprezy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przygotowywali się pieczołowicie, wszak gościli swoich przyjaciół z sąsiednich ośrodków wsparcia i tych z samorządów: gminnego i powiatowego. Tym razem „Babie Lato WTZ Dzierżaniny 2019” urządzono pod dachem mimo słonecznej pogody, ale obfite opady deszczu w przeddzień imprezy pozbawiły możliwości przeprowadzenia zabawy plenerowej, jak to bywało w minionych latach. W holu dawnej szkoły, głównej arenie spotkania, popisywali się artystycznie „warsztatowcy” wspomagani przez koleżanki i kolegów ze stróskiego DPS-u. Barwną opowieść o Calineczce (wg scenariusza i reżyserii instr. Agnieszki Nosek) obejrzeli bliscy znajomi z Domu Pomocy Społecznej w Stróżach z panią dyrektor Małgorzatą Chrobak, Domu Pogodnej Jesieni z Zakliczyna z dyr. Ryszardem Kuczyńskim i prezesem Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II, a zarazem radnym powiatowym Józefem Gwiżdżem, Centrum Aktywizacji Seniorów w Kończyskach z dyr. adm. Barbarą Żychowską, rodzice i opiekunowie uczestników WTZ.

O poważnym i życzliwym traktowaniu gospodarzy świadczy obecność Jacka Hudymy – wicestarosty Powiatu Tarnowskiego, wiceprzewodniczącej RPT Ireny Kusion oraz Dawida Chrobaka – Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Aplauzem przyjęto informację pana burmistrza o planowanej tu instalacji windy, co pozwoli na udział w urozmaiconych zajęciach kolejnym niepełnosprawnym osobom. Włodarzom gminy i powiatu towarzyszyły: Anna Górska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Urszula Sacha – sołtys Dzierżanin. Gości podejmowały: Aneta Fior – kierownik WTZ i Danuta Majewska – prezes Stowarzyszenia Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, prowadzące finałową Loteriadę, w której każdy los wygrywał. Pani Danuta odczytała imponującą listę darczyńców na rzecz organizacji zabawy, z Województwem Małopolskim na czele. Mecenat firm i instytucji pozwolił na wzorcowe przygotowanie imprezy. Oko przyciągały jesienne kompozycje widoczne na każdym kroku, począwszy od wejścia na klatce schodowej, stwarzające szczególny klimat miejsca. Nie obyło się bez wystawnego poczęstunku, wielu konkursów i potańcówki w rytm grającego na organach wodzireja.

wmProjekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach Babie Lato w Dzierżaninach
 Babie Lato w Dzierżaninach   

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.