Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

procesjaUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa upłynęła w naszym mieście w słonecznej i nabożnej atmosferze. O godzinie 10 na zakliczyńskim rynku spotkali się wierni obu parafii, franciszkańskiej i św. Idziego, by uczestniczyć w polowej Eucharystii, a następnie by podążyć szlakiem procesyjnym do czterech ołtarzy. Tych przystanków modlitwy w obecności Najświętszego Sakramentu było łącznie pięć, bowiem procesja zakończyła się przed pomnikiem św. Jana Pawła II.

Uroczystą Mszę św. na wielkiej estradzie, na której wieczorem rozległy się brzmienia Koncertu Uwielbienia, koncelebrowali proboszczowie: ks. Paweł Mikulski i o. Nataniel Marchwiany oraz o. Mariusz Żychowicz OFM - Animator Duszpasterstwa Powołań Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie, nasz rodak (z jego domu rodzinnego widać franciszkański klasztor w Zakliczynie). Asystę stanowiła Liturgiczna Służba Ołtarza z obu zakliczyńskich parafii oraz chór „Saint Gilles” z Wróblowic pod kierownictwem Andrzeja Piątka, akompaniującego chórkowi na elektronicznych organach. Muzyczną okrasę liturgiczną zapewnił Czesław Malik. Naprzeciw polowego ołtarza zatrzymał się poczet sztandarowy zakliczyńskich druhów.

W swojej homilii ks. Paweł dobitnie akcentował najważniejsze tezy, m. in. odnosząc się krytycznie do postawy niektórych środowisk i niebywałego ataku ostatnimi czasy na polski Kościół. Podekscytowany mówił o ciągłych prowokacjach i osłabianiu Kościoła, wszak pedofilia, którą trzeba jak najbardziej zwalczać i piętnować, według statystyk w najmniejszym procencie dotyczy duchowieństwa w porównaniu z innymi.środowiskami, profesjami czy zawodami. - Jaka jest moja reakcja? - pytał retorycznie. - Toczy się walka o nasze dusze, o naszą przyszłość - grzmiał ze sceny - i dlatego dzieci z różańcami w dłoniach stanęły murem naprzeciw tzw. marszowi równości, by bronić Jasnej Góry.

Po Mszy św. procesja wyruszyła nietypowo, zaczynając formowanie się w kierunku poczty, tamże przy ołtarzu na froncie domu pani Mirkowej, w sąsiedztwie posesji b. sołtysa i prezesa straży śp. Kazimierza Sułka, który za życia własnoręcznie budował konstrukcję ołtarza ze świętym obrazem i brzózkami, nastąpiło pierwsze błogosławieństwo. Kolejne usytuowania polowych ołtarzy z sentencjami, jak zazwyczaj: przy aptece, drogerii i szkole. Czoło procesji stanowili krzyż i ministranci, następnie feretrony i sztandary, Dziewczęca Służba Maryjna, dzieci pierwszokomunijne, oraz te najmniejsze w komeżkach z dzwonkami, a przed baldachimem, niesionym przed strażaków, dziewczynki ubrane odświętnie, po krakowsku, z koszyczkami pełnych polnych kwiatów, doglądane przez rodziców, siostry zakonne i księdza proboszcza. Przy monstrancji z Hostią, niesionej przez o. Nataniela, pozostali duchowni, którzy odczytywali fragmenty Ewangelii przy poszczególnych ołtarzach. Minąwszy zakliczyńskie „planty” procesja udała się pod pomnik Papieża-Polaka. Tamże burmistrz Dawid Chrobak odczytał akt zawierzenia miasta patronowi Zakliczyna. Uroczystość zakończyło ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II.

Święto od rana zabezpieczali druhowie OSP Zakliczyn, kierując ruchem samochodowym, wyznaczając tymczasowy przystanek dla autobusów przy ul. Jagiellońskiej, i udzielając kilkukrotnie pomocy medycznej, wszak wysoka temperatura powietrza i nasłonecznienie centralnego placu w gminie przyczyniały się do lekkich omdleń. Wieczorem strażacy innych formacji zabezpieczali do późnych godzin nocnych Koncert Uwielbienia.

 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie
 Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie Boże Ciało w Zakliczynie

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.