Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

poczetSzkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach otrzymała nowy sztandar. Z pomysłem i propozycją ufundowania proporca z wizerunkiem patrona szkoły zwróciła się do rodziców, darczyńców i sympatyków placówki jej dyrektor - mgr Elżbieta Malawska-Pajor. Wykonanie sztandaru zostało zlecone przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, a także księdza proboszcza Pawła Mikulskiego oraz nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Stróżach - fundatorów flagi. Jej wyhaftowania podjął się warsztat Haliny Nowak z Bobowej.

Sztandar został zaprezentowany podczas oficjalnej uroczystości w kościele filialnym pw. św. Jerzego w Stróżach. W poczcie wystąpili, przepasani biało-czerwonym szarfami: przewodnicząca Monika Żychowska, Anna Nosek i Tomasz Capara. Uroczystą Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Paweł Mikulski i gościnnie - b. katecheta stróskiej szkoły - o. Tomasz Michalik z Biecza. Eucharystię uświetnił koncert Kapeli Św. Idziego pod kierunkiem Tadeusza Malika. W części kulminacyjnej nabożeństwa ks. Paweł poświęcił sztandar, ucałowawszy, na klęcząco, jego rąbek. Uroczystości towarzyszyły liczne poczty sztandarowe (m.in. z Chorągwi Krakowskiej ZHP - Hufiec Brzesko) i oficjele: z burmistrzem Dawidem Chrobakiem, starszym wizytatorem Tadeuszem Bernadym z krakowskiego Kuratorium Oświaty, ponadto radni miejscy i powiatowi z wiceprzewodniczącą RPT Ireną Kusion i Jozefem Gwiżdżem, dyrekcją i kadrą szkoły, szefowie pozostałych gminnych placówek oświatowych, uczniowie, rodzice, szefowie instytucji, samorządowcy, strażacy, sołtysi i wiele, wiele innych zacnych postaci, które przychylnie odpowiedziały na zaproszenie organizatorów.

Kolejny punkt programu dnia to przemarsz do budynku szkolnego, gdzie w udekorowanej sali gimnastycznej prowadzące uroczystość z panią dyrektor zaprosiły notabli do wbicia gwoździa na pamiątkę wydarzenia. W holu wystawiono księgę do pamiątkowych wpisów. Gościom wręczano podziękowania w ozdobnej ramce.

Wcześniej nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców, najpierw w ręce pani dyrektor, a następnie trójce szkolnej. Chorąży, przekazując sztandar pani dyrektor, rzekł: „Przekazujemy ten sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, symbol wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej dla dobra dzieci. Pani dyrektor, uklęknąwszy, odpowiedziała ze wzruszeniem, całując sztandar: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że będę strzec wartości, które sztandar symbolizuje i  które są i będą fundamentem pracy naszej szkoły”. Następnie drzewiec trafia do rąk uczniów ze słowami: „Drodzy uczniowie, przekazuję sztandar Szkoły w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru”. Po tej szczególnej ceremonii odbyło się ślubowanie wytypowanej delegacji szkoły na nowo pozyskany sztandar i przedstawienie jego symboliki.

W swoim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła wagę wydarzenia: - Ogromnie się cieszę, że w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczciliśmy decyzją o wykonaniu i przekazaniu sztandaru szkoły. Dziękuję za poparcie inicjatywy przez grono pedagogiczne, rodziców i uczniów. Sztandar od dziś będzie dla naszej szkoły tak ważny, jak flaga państwowa dla Polaków, tym bardziej, że wyraża najważniejsze wartości: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które były, są i powinny zostać fundamentem życia młodych ludzi powierzonych naszej szkole, w ich opiece, nauce i wychowaniu. Znaczenia sztandarowi dodaje ceremonia jego poświęcenia, toteż będziemy go traktować z należytym szacunkiem. Zostanie wyeksponowany w specjalnie przygotowanej gablocie wraz z insygniami pocztu sztandarowego, biało–czerwonymi szarfami i białymi rękawiczkami. Zasady zachowania się wobec sztandaru i postepowania z nim zostały opisane w ceremoniale szkoły. Służba w poczcie sztandarowym jest dla ucznia wyróżnieniem i zaszczytem. Sztandar będzie towarzyszył uczniom podczas najważniejszych uroczystości w szkole i poza nią, dodając tym wydarzeniom rangi, doniosłości i powagi. Mam nadzieję, że widoczny na co dzień zmotywuje nas wszystkich do działania – do działania wyżej, dalej i mądrzej.

Po części oficjalnej, z programem artystycznym wystąpiła wdzięcznie młodzież szkolna. Na podeście chórek szkolny, który odśpiewał z salą na początku uroczystości cztery zwrotki hymnu państwowego, a potem majestatyczny polonez z bogatym układem tanecznym, na czele z parą w strojach szlacheckich. Po barwnym przedstawieniu nt. roli Tadeusza Kościuszki w walce o polską i amerykańską państwowość, dla swoich rodziców zatańczyły i zaśpiewały dzieci z oddziałów przedszkolnych i kl. I-III.

W ramach zaplanowanych przedsięwzięć „Pikniku Kościuszkowskiego” przy słonecznej pogodzie, przeprowadzono quiz wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, przygotowany i poprowadzony przez wych. Irenę Flakowicz, w którym zwyciężyła Oliwia Pacura z kl. VIII. Ciekawym pomysłem było namalowanie kilkumetrowej „Panoramy szkoły w Stróżach”. Ponadto klasa VIII posadziła w ogrodzie pamiątkowe drzewko, które od teraz nosi nazwę - „Klon Tadeusz”, umieszczając w ziemi pamiątkowy list dla przyszłych pokoleń. Dodatkowe atrakcje pikniku to skakańce, dmuchańce, wata cukrowa, słodki i słony poczęstunek dla wszystkich uczestników, konkurencje, zabawy i tańce przy muzyce i wśród baniek mydlanych oraz mobilny plac zabaw.

Za naszym pośrednictwem, pani dyrektor składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do organizacji i przebiegu uroczystości: - Każdy miał zadanie do wykonania, z którego wywiązał się znakomicie. Uroczystość przygotowali nauczyciele i pracownicy szkoły wraz z rodzicami i uczniami. W organizację uroczystości włączyli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Zakliczynie, jednostek OSP ze Stróż i Woli Stróskiej, instytucje i stowarzyszenia z terenu obwodu szkoły, przyjaciele i darczyńcy szkoły. Wszystkim serdecznie dziękuję!”.

Z dziennikarskiego obowiązku podajemy nazwiska autorów tego dopiętego na ostatni guzik programu szkolnego święta.

Scenariusz przedstawienia artystycznego i realizatorki: Joanna Soska i Magdalena Kozdrój.

Oprawa muzyczna i przygotowanie dzieci: Sylwia Żychowska.

Autorka scenariusza przekazania sztandaru i prowadząca - Barbara Daniel.

Autorka prezentacji multimedialnych - Bernadetta Jurek-Fryc.

Autorki dekoracji: Izabela Kiermasz, Aneta Kumorek.

Operator, nagłośnienie: Łukasz Majewski.

 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże
 Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże Sztandar dla SP Stróże

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.