Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

ospUdzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego człowieka, zarówno tego młodego, jak i starszego. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Należy więc wprowadzać już od przedszkola tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią najmłodszych.

Ten właśnie cel przyświecał druhom z wróblowickiej jednostki OSP we Wróblowicach. 21 marca br.  (przy współpracy z Kołem Gospodyń Wróblowianki i druhami z OSP Zakliczyn) zaprosili na teren remizy uczniów i przedszkolaków z tamtejszego Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblowicach oraz wszystkich mieszkańców sołectwa. Spotkanie stanowiło zwieńczenie projektu „Straż otwarta dla każdego”, w ramach którego OSP Wróblowice otrzymała dotację z Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu jednostka we Wróblowicach zakupiła komplety stołów i ław oraz namiot ogrodowy, które w przyszłości ułatwią organizację imprez plenerowych.

Podczas zorganizowanego spotkania, przedszkolaki i uczniowie mogli poczuć się jak mali ratownicy. Poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowali czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem panów ratowników - dh. naczelnika Łukasza Łacha i dh. Konrada Jewulskiego - mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Spotkanie stało się okazją do podsumowania i nagrodzenia prac zgłoszonych na konkurs plastyczny pod hasłem „Strażacy w akcji”. Konkurs rozgrywał się w 3 kategoriach: 1 - przedszkole i klasy 0, 2 - klasy I-III, 3 - klasy IV-VIII. Nie brakowało również pożegnania tradycyjnej Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. Wszystko pod czujnym okiem strażaków.

 Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach
 Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach
 Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach
 Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach
 Pierwsza pomoc we Wróblowicach  Pierwsza pomoc we Wróblowicach  

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.