Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

comberComber to wywodząca się ze średniowiecza ludowa zabawa zapustna, odbywająca się dawniej w różnych regionach Polski, zazwyczaj w tłusty czwartek. Babskim combrem określano kobiece zabawy, najczęściej w karnawale, ale i podczas tzw. wieczorów panieńskich. O krakowskim combrze wspomina, wśród opisu różnych zabaw zapustnych, ks. Jędrzej Kitowicz w „Opisie obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III” (odegranym swego czasu znakomicie przez artystów Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztofa Jasińskiego): „…przekupki sprawiały sobie ochotę, najęły muzykantów, naznosiły rozmaitego jadła i trunków, i w środku rynku, na ulicy, choćby po największém błocie tańcowały, kogo tylko z mężczyzn mogły złapać, ciągnęły do tańca”. Formowano tedy orszak, który przemieszczał się w kierunku głównego miejsca spotkań wszystkich mieszkańców np. centrum wsi lub rynku w mieście. Na przedzie orszaku szła kobieta nazywana Marszałkową lub Przodownicą. Niosła słomianą kukłę, tzw. Combra, który miał odzwierciedlać mężczyznę. W trakcie pochodu nakazane było śpiewanie i tańcowanie - grunt, by było dużo wrzasku i zabawy. Najpopularniejszą przyśpiewką, chętnie przez kobiety powtarzaną, było: „Kiej ostatki, to ostatki, niech się trzęsą babskie zadki!”. Złapawszy męskiego osobnika wołały: „comber, comber” i wlokły nieszczęśnika przez całą drogę. Pomóc mogło jedynie wykupienie się, najczęściej wódką lub monetą, a często nawet pocałunkami.

Współcześnie, zwłaszcza na południu Polski, babskim combrem nazywa się spotkanie organizowane wyłącznie w kobiecym gronie. Wśród górników babski comber jest odpowiednikiem męskiej karczmy piwnej i odbywa się w okolicach Barbórki.

W stróskiej remizie energiczne panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Pod bocianim gniazdem” zorganizowały w "tłusty czwartek" swój własny babski comber. Obecność kilku panów nie przeszkodziła bynajmniej paniom w świetnej zabawie, a wręcz przeciwnie: basy i barytony mocno wsparły alty i soprany przy wtórze akordeonisty Wacława Łacha. Biesiadników witał burmistrz Dawid Chrobak, zaś wszystkich uczestników combra prezes koła Ewa Krakowska. Za stołem zasiedli goście z Filipowic, panie ze stróskiego DPS-u, gospodynie i gospodarze ze Stróż oraz zaproszeni przedstawiciele tarnowskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjaciele ze SPON „Bez Barier”, DPS-u z panią dyrektor Małgorzatą Chrobak i Danutą Majewską, dyr. Barbara Żychowska z Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Nie zabrakło radnej Ireny Kusion - wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Tarnowskiego, radnego miejskiego Macieja Krakowskiego i sołtysa wsi Antoniego Tepera. W gronie filipowickich gospodyń z KGW radny i sołtys Zygmunt Olchawa.

Na początku biesiady pani Alicja Malik, emerytowana nauczycielka, przedstawiła historię zapustów i zwyczajów wielkanocnych, po czym raczono się specjałami przyszykowanymi przez panie z KGW „Pod bocianim gniazdem”, które niedawno otrzymały wsparcie z rządowego programu w kwocie 3 tys. zł, w sam raz na organizację combra i zakup potrzebnego sprzętu. Na świątecznym stole w stróskiej remizie królowały pączki, chrust i inne własnoręcznie wykonane wypieki, ponadto łechtały podniebienia wyborny smalczyk, marynowane prawdziwki, sery i śledziki, przednie, swojskie wędliny od Motaka i wiele innych smakowitych dodatków.

Nie trzeba dodawać, że atmosfera biesiady nie zachęcała do przedwczesnego opuszczenia tego radosnego zgromadzenia. Kontynuacją combra będzie Jarmark Wielkanocny na zakliczyńskim rynku w okresie przedświątecznym z udziałem pozostałych kół, stowarzyszeń, szkół i organizacji pozarządowych. Będzie można zaopatrzyć się w świąteczne produkty i ozdoby, wspierając tym samym pożyteczną działalność tych aktywnych i docenianych w naszym środowisku towarzystw.

 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach Babski Comber w Stróżach
 Babski Comber w Stróżach   

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.