Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

bernardynkiW niedzielę 3 czerwca br., podczas Eucharystii Odpustowej w klasztorze Sióstr Bernardynek w Kończyskach, JE ks. bp. Andrzej Jeż - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej - poświęcił odrestaurowany, ponad 130-letni kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zaangażowanie kustoszów tego niezwykłego, uświęconego miejsca w pobliżu szemrzącej Paleśnianki - Matki Przełożonej Weroniki, jak również o. Bonawentury Noska - kapelana Sióstr, skuteczność promocyjnych akcji i przeprowadzonych w różnych parafiach kwest, a więc szczodrość wielu ofiarodawców, poparte żarliwą modlitwą kończyskiego zgromadzenia, spowodowały odzyskanie przez świątynię dawnego blasku. I to w sensie dosłownym: dotychczasowe szare ściany i sklepienie, dotknięte sadzą, upływem czasu i niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, obecnie jaśnieją wręcz słoneczną barwą, spotęgowaną przez wpadające obficie do wnętrza promienie słońca.

Uroczystej Eucharystii, którą poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego, przewodniczył JE ks. bp Andrzej Jeż. W Jego otoczeniu zacni goście: o. Prowincjał Jacek Koman, ks. Grzegorz Zimoń - kapelan Biskupa Tarnowskiego, ks. dr Stanisław Kądziołka - Prałat i Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Złotej, o. Bogusław Augustowski - Proboszcz i Kustosz Sanktuarium MB Tuchowskiej, ks. Piotr Stelmach - Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Janowicach, ks. Paweł Mikulski - Proboszcz Parafii pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie z ks. Wikariuszem Stanisławem Trelą, o. Stanisław Mazgaj - Gwardian i Magister Klasztoru Franciszkanów w Krakowie-Bronowicach Wielkich oraz duchowni z Klasztoru i Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie: o. Nataniel Marchwiany - Gwardian i Proboszcz, o. Grzegorz Chomiuk - Magister Nowicjatu, o. Wojciech Hołuj - Ekonom Klasztoru, o. Tomasz Michalik - Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza z ministrantami w asyście liturgicznej oraz br. Antoni Wojtal - Zakrystianin.

Witając dostojnych gości z JE Biskupem Tarnowskim na czele, o. Bonawentura powiedział m. in.:

- Dzisiejsza uroczystość odpustowa Najświętszego Serca Pana Jezusa połączona z poświęceniem odnowionej świątyni jest szczególną okazją, aby podziękować Bożej Opatrzności za wszystko, czego doświadczyliśmy przez miniony rok.

Po podjęciu decyzji o remoncie, rozpoczęły się prace bez zgromadzonych środków finansowych. Siostry zaufały w modlitwie Bogu i Matce Najświętszej, odmawiając nowennę pompejańską. Od razu przyszły pomysły, a z nimi środki finansowe od wielkiej rzeszy ludzi dobrej woli. Dlatego w tej modlitwie za darczyńców Siostry trwają nieustannie, spłacając dług wdzięczności. Wyrazem szczególnego podziękowania z ich strony, wobec wszystkich osób składających ofiary w czasie kwesty w wielu parafach, były różańce przez nie przygotowane i omodlone.

Dzięki tym ofiarom udało się nie tylko pomalować zabrudzone ściany, bo tylko to było w planach na początku prac remontowych kościoła. Mamy po raz pierwszy od początku istnienia nie tylko odnowiony ołtarz przedsoborowy, ale fachowo zakonserwowany. Mamy nowy ołtarz ofiarny wraz z ambonką i sediliami, które za chwilę zostaną poświęcone. Przeprowadzona została konserwacja witraża oraz fresków na ścianie, figur i ławek. Wykonana została nowa posadzka wraz ogrzewaniem podłogowym, wymienione zostały instalacje nagłośnienia i elektryczne, przebudowana została zakrystia i wyposażona w nowe meble i wiele innych drobnych, ale ważnych prac (pełny tekst wystąpienia w Głosicielu - przyp. red.).

„Ks. Biskup w wygłoszonej homilii, patrząc na otwarte Serce Jezusa z figury w głównym ołtarzu, wskazał na niezmierzone źródło łask i głębię Bożego Miłosierdzia, jakie kryje się i promieniuje z Chrystusowego Serca. Podkreślił wartość adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii, w tym szczególnym miejscu spotkania Boga, jakim jest klasztorna świątynia. Ks. Biskup, w serdecznych słowach, również pogratulował i podziękował za trud Matce Przełożonej Weronice oraz Ojcu Kapelanowi, podkreślając, że to dzięki ich wielkiej ufności w Bożą Opatrzność oraz zaangażowaniu w organizację prac i pozyskiwanie środków na renowację, świątynia jest dzisiaj taka piękna, godna Domu Bożego. Wyraził także swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego dzieła poprzez modlitwę, ofiarę i pracę” - relacjonują Siostry na swojej stronie internetowej, gdzie można obejrzeć profesjonalne zdjęcia z uroczystości autorstwa artysty-fotografika z Jasła, Tomasza Kasprzyka.

Następnie do ołtarza zaniesiono dary ofiarne: delegacja przyjaciół i dobrodziejów klasztoru złożyła ufundowaną przez pewną rodzinę liturgiczną kapę Maryjną, jako wyraz wdzięczności Bogu, miejscowa Siostra-Bernardynka wraz z lektorami LSO przynieśli hostię, wino i wodę, które w dłoniach kapłana w czasie Mszy św. stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.

Na zakończenie Mszy św. w odnowionej świątyni, pani Teresa Piekarz - sołtys Kończysk, a zarazem radna Rady Miejskiej, złożyła w imieniu mieszkańców wsi gorące podziękowania Ks. Biskupowi za „przybycie oraz wielką życzliwość dla Sióstr i mieszkańców Kończysk i Zakliczyna. Podkreśliła ogromny wkład Matki Przełożonej i Ojca Kapelana w dzieło przeprowadzonego remontu”.

Słowa wdzięczności do ks. bp. Andrzeja, przybyłych duchownych, Burmistrza Zakliczyna, pani sołtys i wszystkich zebranych w świątyni uczestników uroczystości, skierował o. Bonawentura.

Mszę Odpustową zakończyły procesja wokół klasztornego dziedzińca przy śpiewie Litanii do Serca Pana Jezusa, a następnie biskupie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i odśpiewanie pieśni „Najświętsze Serce Boże”.

Okrasą Odpustu były słodkie „cegiełki wdzięczności”, tj. klasztorne wypieki oraz krówki, którymi Siostry obdarowały w podzięce wszystkich obecnych. Cenną pamiątkę stanowiły też obrazki z zapewnieniem o modlitwie „za każdego, kto w tej świątyni pozostawił jakąś cząstkę siebie – swoją modlitwę, ofiarę, pracę, troskę i trud, by to miejsce stało się godne mieszkającego w nim Boga”.

Prócz zamieszczonych fotografii w galerii portalowej Sióstr, jak i poniżej na naszym portalu, warte obejrzenia są banery ze zdjęciami obrazującymi poszczególne etapy prac remontowych w kościele w Kończyskach. Są one wyeksponowane na klasztornym murze przy kościelnym dziedzińcu.

 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach
 Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach Odpust i poświęcenie kościoła w Kończyskach

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.