Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

strazGminny Dzień Strażaka w tym roku organizowali druhowie z Zakliczyna. Przed specjalnie tu ustawioną estradą ZCK ustawiły się w szyku poczty sztandarowe i reprezentacje wszystkich dziewięciu gminnych jednostek wraz z zaprzyjaźnionymi ochotnikami spoza gminy. Na placu przy Orliku na Kamieńcu pojawiło się sporo oficjeli. Raport dowódcy, dh. Wieńczysława Pawłowskiego, przyjął naczelnik Łukasz Łach. Ceremonię poprowadził dh Michał Wojtas. Na początek powitanie uczestników uroczystości przez prezesa OSP Zakliczyn Macieja Gofrona, rozkaz „Flaga na maszt!”, hymn i wręczenie odznaczeń za wysługę lat i odznaki „Wzorowy Strażak”. Po tej ceremonii ks. proboszcz Paweł Mikulski poświęcił nowo nabytego czerwonego Forda, który trafił zimą do jednostki przy ul. Browarki z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości (pojazd już kilka miesięcy służy zakliczyńskim ochotnikom, zaprezentowany został podczas Gminnego Opłatka Strażaków w Woli Stróskiej).

Delegacje przyprowadziła na Kamieniec Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice” z tamburmajorem Dominikiem Malikiem i szefową Stowarzyszenia Sympatyków Orkiestry - Małgorzatą Soską. Orkiestra, obchodząca w tym roku jubileusz 25-lecia powstania, zagrała także na Mszy św. w intencji strażaków, odprawionej przez ks. proboszcza w kościele parafialnymi pw. św. Idziego. O przyznanie wysokiego odznaczenia filipowickiej orkiestrze z tego tytułu apelował ze sceny do strażackich decydentów dyr. ZCK Kazimierz Dudzik.

Po poświęceniu pojazdu przemawiali goście spotkania. List od Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza odczytała radna powiatu Irena Kusion. Dh Kazimierz Sady - dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. małopolskiego - życząc druhom wielu sukcesów, rozwoju i zadowolenia ze służby, wspomniał o pomyśle dh. Łukasza Łacha i kierunku, w jakim należało podążać, by pojazd trafił do zakliczyńskiej jednostki. Jak się okazuje, było to skuteczne lobby. Ciepłe słowa usłyszeli druhowie od gospodarza gminy - burmistrza Dawida Chrobaka oraz z ust prezesa gminnego OSP Tomasza Damiana i wspomnianego dyrektora ZCK Kazimierza Dudzika. Mówcy podkreślali nie tylko poziom wyszkolenia oraz profesjonalne podejście do służby i kompleksowe przygotowanie do walki ze zdarzeniami i kataklizmami, ale też gotowość jednostek do zabezpieczania uroczystości kościelnych i świeckich, gminnych imprez i festynów, rajdów, zlotów i przemarszów, itp. Niebagatelna jest też działalność edukacyjna i ta konsolidująca środowisko, w którym funkcjonują, np. poprzez pokazy pierwszej pomocy, wielkanocną wartę przy Grobie Pańskim, czy przynależność OSP Zakliczyn do Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Na koniec dnia, po odebraniu finałowego meldunku druha W. Pawłowskiego przez druha dyrektora K. Sadego (notabene dowódca uroczystości, zarazem żołnierz zawodowy, został uhonorowany przez Zarząd Wojewódzki Z OSP RP specjalnym listem gratulacyjnym w podzięce za profesjonalne pełnienie tej funkcji podczas licznych uroczystości, również poza gminą), wszyscy zgromadzenia u stóp trybuny Dunajca - świeżo upieczonego beniaminka IV ligi (na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek!) - udali się na poczęstunek pod chmurką obok hali sportowej, gdzie serwowano typowo męskie (bo grillowane) menu z nieodzownym przy takiej okazji złocistym płynem z pianką.

 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018 Gminny Dzień Strażaka 2018
 Gminny Dzień Strażaka 2018   

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.