Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

wolaZarząd Gminny ZOSP w Zakliczynie corocznie zaprasza na spotkanie noworoczne przedstawicieli lokalnych jednostek i nestorów pożarnictwa. W tym roku, w Święto Trzech Króli, gościny udzielili w swojej odnowionej remizie fajermani z Woli Stróskiej. Gospodarzy opłatkowego spotkania zaszczycili oficjele i druhowie z Charzewic, Faliszewic, Filipowic, Gwoźdźca, Melsztyna, Stróż, Wróblowic i Zakliczyna.

Najpierw zaproszone delegacje ustawiły się w rynsztunku przed remizą, by uczestniczyć w ceremonii przekazania lśniącego, czerwonego Forda jednostce OSP Zakliczyn. Biało-czerwone szarfy symbolicznie przecięli poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wojtkiewicz i burmistrz Dawid Chrobak, następnie przekazali kluczyki i dowód rejestracyjny auta (które zostało odebrane kilka dni wcześniej w Zakliczynie wraz z innym pozyskanym sprzętem dla gminnych jednostek). Zakliczyńskiemu Zarządowi OSP pogratulowali nabytku m. in. Kazimierz Sady - dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP Województwa Małopolskiego oraz prezes Zarządu Gminnego ZOSP Tomasz Damian. Naczelnik Łukasz Łach uruchomił pojazd, włączając sygnalizację świetlną i dźwiękową, by tradycji stało się zadość.

W wybornym nastroju druhowie udali się do głównej sali remizy, witani kolędą przez zespół Albatros, który zagrał też na zabawie tanecznej. Gości powitał tercet: prezes OSP Wola Stróska Józef Teper, radna Rady Sołeckiej Renata Dyngosz i naczelnik Sławomir Ramian. W nastrój spotkania wprowadziła literacko prezes Wolskiej Organizacji Kobiet „Nad potokiem” Stowarzyszenia "Klucz" Dorota Kijowska. (Energiczne panie ze stowarzyszenia pokazały się z jak najlepszej, kulinarnej strony, co podkreślali na koniec przybyli goście). W części artystycznej wystąpiły z programem kolędowym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stróżach pod opieką wych. Sylwii Żychowskiej i dyr. Elżbiety Malawskiej-Pajor. Występ z gwiazdą betlejemską został życzliwie odebrany, pani dyrektor wraz z burmistrzem Dawidem Chrobakiem i komendantem Łukaszem Łachem wręczyli małym artystom upominki.

Po koncercie stróskich kolędników w barwnych strojach przyszedł czas na wręczenie szefom gminnych jednostek dokumentów potwierdzających użyczenie sprzętu, pozyskanego z zewnętrznych źródeł. W przypadku wolskiej straży jest to zestaw sprzętu ratownictwa medycznego PSP R1 oraz defibrylator AED zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Za przekazanie efektownego Forda dziękowali druhowie Maciej Gofron - prezes OSP Zakliczyn i naczelnik Łukasz Łach. W imieniu prezesów jednostek obdarowanych cennym sprzętem wystąpił prezes OSP Wola Stróska Józef Teper:

- Serdeczne podziękowania za otrzymany sprzęt kieruję na ręce Posła na Sejm RP i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce dh. Edwarda Siarki, Posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza i Burmistrza Dawida Chrobaka. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego za przygotowane wnioski i czuwanie nad owocnym przebiegiem tego przedsięwzięcia. Są to panie i panowie: Zastępca Burmistrza Dawid Drukała, Skarbnik Gminy Urszula Nowak, Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak, inspektorzy UM: Jolanta Budyn, Aneta Ochwat-Majewska i Magdalena Jaśkiewicz. Podziękowania dla Zarządu Gminnego OSP, szczególnie dla Prezesa Tomasza Damiana i Komendanta Łukasza Łacha, którzy skutecznie zabiegali o pomyślne sfinalizowanie zakupu sprzętu.

W imieniu druhów z naszej jednostki i własnym składam podziękowanie za wykonanie remontu naszej remizy. Dzięki temu mamy nowe pokrycie dachowe, stolarkę drzwiową i okienną oraz nową bramę garażową. Szczególne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka, który zawsze jest przychylny naszej jednostce. Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Zakliczynie i pani skarbnik Urszuli Nowak, która w gąszczu paragrafów znalazła pieniądze potrzebne na tę inwestycję, a wiemy, że nie było to łatwe. Dziękujemy sekretarzowi gminy Januszowi Krzyżakowi, dzięki któremu powstał odpowiedni wniosek do Programu „Małopolskie Remizy 2017”. Z kasy Urzędu Miejskiego wydano 88 tys. zł, natomiast z Urzędu Marszałkowskiego 38 tys. zł. Razem: 126 tys. zł. Dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego za wsparcie realizacji tego wniosku. Serdeczne podziękowania należą się naszym radnym Rady Powiatu Tarnowskiego: Irenie Kusion, Adamowi Czaplakowi i Kazimierzowi Kormanowi, którzy przyczynili się do tak owocnego finału we wspomnianym programie „Małopolskie Remizy”. Słowa uznania dla Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa i druha Kazimierza Sadego, który ze swojej strony zrobił wszystko, co możliwe, abyśmy otrzymali maksymalną kwotę z tego projektu.

Dziękuję serdecznie naszym druhom - Kazimierzowi Noskowi oraz Stanisławowi Wojtasowi - szefom Zdon-Bud-u, których to firma z wielkim staraniem i rzetelnością podjęła się wykonania tej inwestycji, niezwykle ważnej dla nas oraz społeczności naszej wioski.

Na koniec gorące podziękowania kieruję do naszych pań, które niezawodnie wspierają nas w wielu przedsięwzięciach, dzięki którym panuje tutaj ten wspaniały, świąteczny nastrój - zakończył prezes Józef Teper, obchodzący nazajutrz swoje urodziny. Z tego tytułu, zarówno dla szefa stróskich strażaków, jak i nieobecnej radnej Rady Miejskiej Pauliny Siemińskiej odśpiewano jeszcze przed świąteczną kolacją gromkie „Sto lat”. Rozpromieniony pan Józef odkorkował szampana…

Nieco wcześniej, po przemówieniach, gratulacjach i życzeniach od notabli radna RS Renata Dyngosz poprosiła o poświęcenie opłatków ks. Wiesława Biedronia. Wzajemnym życzeniom towarzyszyły w tle piękne, polskie kolędy… I kulminacyjna chwila, poczęstunek ze znakomitej wolskiej kuchni z okrasą w postaci… widoku rewelacyjnego triumfu w Turnieju Czterech Skoczni Kamila Stocha; skoki mistrza, obserwowane na żywo w sali remizy, zgromadzeni przyjęli oklaskami i szmerem podziwu.

W tym nastrojowym, świątecznym spotkaniu wzięli też udział (prócz wyżej wymienionych): dyr. Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik, dr Maria Maruszak-Wojtas, dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku Jerzy Soska wraz z rodzicami - Janiną (emerytowaną kierownik miejscowej świetlicy wiejskiej) i Tadeuszem (z OSP Wola Stróska, który należy do najstarszych druhów w gminie), ponadto radni Rady Sołeckiej: Agata Malik, Grażyna Nosek, Krystyna Zawisza i Henryk Waryas, honorowi druhowie wspierający jednostkę: Paweł Bajorek i Dariusz Drużkowski oraz stróski nauczyciel, specjalista od dźwięku - Łukasz Majewski.

 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli Opłatek w Woli Opłatek w Woli
 Opłatek w Woli   

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.