tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

slezakOrganizatorzy Gminnych Dożynek w Paleśnicy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania tej jakże zacnej uroczystości. Dziękujemy mieszkańcom parafii za datki, firmom: Mariusza Osysko i pani Anny Hajdeckiej za oprawę gastronomiczną, pani Agnieszce Łazarek za konferansjerkę, zespołowi Albatros za oprawę muzyczną i Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowicach za sprawne kierowanie ruchem. Pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie za prace porządkowe. Pragniemy również podziękować naszym sponsorom dzięki, którym udało nam się zorganizować tą wielką a zarazem ważną dla Nas imprezę jaką były Dożynki Gminy Zakliczyn - Paleśnica 2016!

Dziękujemy Sponsorom, których wymieniam poniżej: Firma Łagbud Wojciech Łazarski, KM-NET Marek Soból, Zakład Eksploatacji Kruszywa Józef Świderski, Firma Pana Marka Łazarskiego, Firma Handlowo-Usługowa "Daw-Bud" Dawid Łękawski, Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Zakliczyn, SKOK Jaworzno o/Zakliczyn, Hit-Pol Dorota Hajdecka, Piekarnia Lucynka Filipowice, Piekarnia Henryk Migdał, Piekarnia Gminna Spółdzielnia Samopomoc-Chłopska, Firma Koral, Firma Cykoria, Bus do Wiednia Marek Malisz, F.H.U. „Anitex” Robert Pach, Dembud Jacenty Dembosz, Tar-Groch - Fil Filipowice, Almarco –Aleksander Bajorek, F.H.U. “Daniel” sklep odzież –obuwie, F.H.U. ”E-milo” Magdalena Drożdż, Firma „Fantic” – Górszczak, Sklep „Spar” Zakliczyn, Firmie Elektorinstal Antoniego Turka, F.H.U. Telkom Soska Damian.

Jolanta Ślezak – Różycka - sołtys Paleśnicy

nazakrDo Paleśnicy przyjechały grupy wieńcowe z 14 sołectw, które stworzyły barwne widowisko nie tylko na scenie dożynkowej, ale podczas przejazdu do Paleśnicy. Taka prezentacja wymagała od liderów miejscowości (sołtysów, radnych, organizacji pozarządowych) przygotowania. Wszyscy przygotowali się świetnie i bardzo dobrze reprezentowali swoje sołectwa – gratulacje. Szczególne podziękowania należą się liderkom sołectwa – gospodarza Dożynek. Bardzo ciężko i odpowiedzialnie nad organizacją Dożynek Gminy Zakliczyn – Paleśnica 2016 pracowały dwie panie: Jolanta Ślezak – Różycka - sołtys Paleśnicy (wspierana przez małżonka i sąsiadów) oraz Anna Moj – przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie. Zakliczyńskie Centrum Kultury nie ma w dotacji budżetowej środków na organizację imprez. Na wniosek Burmistrza Rada Miejska w Zakliczynie podczas lipcowej sesji przyznała dotację dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury w wysokości 12 tys. zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Dożynek, dzięki czemu mogliśmy bez problemów pokryć koszty nagród dla grup wieńcowych w łącznej wysokości 7 tys. zł oraz koszty cateringu Dożynek przygotowanego przez firmę „Ania" w wysokości 5 tys. zł - z poczęstunku skorzystało ok. 200 uczestników imprezy. Pozostałe wsparcie ZCK dla organizacji Dożynek (plakaty, zaproszenia, scena, obsługa medialna, itp.) pochodziło z zasobów własnych Centrum.

Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych