Baner festiwalu

 

dburmistrzW imieniu władz Miasta i Gminy Zakliczyn serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, sołtysom, mieszkańcom, stowarzyszeniom oraz grupom nieformalnym za wspólną organizację i przeprowadzenie Gminnych i Powiatowych Dożynek w Zakliczynie w dniach 25-26 sierpnia 2018 r. Organizacja dwudniowego wydarzenia o zasięgu powiatowym to duże wyzwanie logistyczne, finansowe i ludzkie, wymagające wielomiesięcznego planowania i sprawnego zarządzania.

 

 

Nade wszystko gorące podziękowania składam wszystkim grupom dożynkowym, kapelom i zespołom ludowym z terenu Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego za barwne i uroczyste występy dożynkowe oraz wysiłek włożony w zaprojektowanie i wykonanie wieńców dożynkowych. Dziękuję Państwu Zofii i Wacławowi Boczkom z Faściszowej za pełnienie honorów Starostów Dożynek Gminnych oraz Państwu Lucynie i Janowi Zelkom z Lusławic za pełnienie honorów Starostów Dożynek Powiatowych.

 

Słowa podziękowania za wzorową współpracę kieruję na ręce Pana Romana Łucarza – Starosty Tarnowskiego, Pana Zbigniewa Karcińskiego – Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu Tarnowskiego i wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie, zaangażowanych w organizację dożynek.

Serdecznie dziękuję znamienitym Gościom, którzy zechcieli uczestniczyć w tak ważnym i pięknym święcie wsi i rolników: Pani Poseł Józefie Szczurek-Żelazko – Wiceminister Zdrowia, Panu Posłowi Michałowi Wojtkiewiczowi, Panu Senatorowi Prof. Kazimierzowi Wiatrowi, Panu Senatorowi Zbigniewowi Cichoniowi, Panu Józefowi Gawronowi – Wicewojewodzie Małopolskiemu, Panu Stanisławowi Sorysowi – Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiemu, Pani Annie Pieczarce i Panu Adamowi Kwaśniakowi – Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, Radnym Rady Powiatu Tarnowskiego z Przewodniczącym Panem Pawłem Smoleniem, Burmistrzom i Wójtom gmin z terenu Powiatu Tarnowskiego.

 

Bóg zapłać Czcigodnym Księżom, na czele z ks. infułatem Władysławem Kostrzewą oraz Ks. Proboszczem Pawłem Mikulskim, Ks. Proboszczem Arturem Zauchą za koncelebrę uroczystych Mszy Świętych, które były wyrazem wdzięczności za tegoroczne plony, a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników i producentów rolnych.

dgoscie

Podziękowania składam Dyrekcji i pracownikom Zakliczyńskiego Centrum Kultury na czele z Panem Dyrektorem Kazimierzem Dudzikiem, którzy wykonali ogrom pracy organizacyjnej przy uroczystościach. Słowa podziękowania kieruję także do pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie, z Panem Kierownikiem Tadeuszem Bukrym, za czuwanie nad porządkiem i czystością w Zakliczynie przed i w trakcie uroczystości dożynkowych. Dziękuję Panu Kazimierzowi Rybie – Przewodniczącemu Miasta Zakliczyn za wszelką pomoc w sprawnej organizacji Dożynek. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, którzy aktywnie włączyli się w organizację Dożynek.

Dziękuję zakliczyńskiemu Chórowi „Cantando Canzoni” pod dyrekcją Pana Adama Pyrka, który wykonał tradycyjne pieśni ludowe w nowej aranżacji. Wyrazy podziękowania za sprawne prowadzenie dwudniowej imprezy składam konferansjerom – Pani Katarzynie Adamczyk i Panu Sebastianowi Fołcie.

Słowa wdzięczności kieruję do niezawodnych strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zakliczyn, którzy przyczynili się do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w czasie trwania dwudniowej imprezy.

Dziękuję sponsorom i darczyńcom Dożynek, którzy materialnie i finansowo wspierali gminne i powiatowe uroczystości oraz mediom lokalnym i regionalnym, którzy promowali te wydarzenia. Dziękuję firmie „Tropic” Pana Mariusza Osyski za sprawną obsługę gastronomiczną Gości przybyłych na Dożynki oraz służbom technicznym za fachową obsługę uroczystości.

 

Jestem zobowiązany wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie zostali wymienieni, a których społeczna praca i wkład przyczyniły się do organizacji  dożynkowych uroczystości. Czuję ogromną dumę, że tegoroczne jubileuszowe 20 Dożynki Powiatu Tarnowskiego odbyły się w Zakliczynie i pomimo niesprzyjającej pogody przyciągnęły duże rzesze Mieszkańców i Gości, a dzięki dobrej współpracy wielu osób i instytucji stały się prawdziwym świętem rolników. Dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli w Gminnych i Powiatowych Dożynkach w Zakliczynie i w ciepłych słowach zachwalali organizację wydarzenia. Niech zakliczyńskie Dożynki na długo zapadną w pamięć wszystkich uczestników uroczystości.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Dawid Chrobak

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.