Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

kpwidokzoknoPo klęsce Rzeczpospolita musiała podpisać w Buczaczu upokarzający traktat, na mocy którego oddawała Turcji całe Podole i musiała płacić sułtanowi coroczny haracz, co de facto równało się utracie Podola. Kamieniec Podolski tak skorzystał na zmianie przynależności państwowej, że został stolicą prowincji tureckiej, ponadto w Kamieńcu stanął jeden z pięciu największych garnizonów tureckich. Tym samym miasto nad Smotryczem dołączyło do węgierskiej Budy, serbskiego Belgradu, greckiej Kandii i orientalnego Bagdadu. Dużo żołnierzy to same problemy, więc kto mógł uciekł z miasta. W ten właśnie sposób pod tureckim panowaniem liczba ludności cywilnej Kamieńca Podolskiego spadła dziesięciokrotnie. Turcy "ratowali miasto" w ten sposób, że postanowili sprowadzić do Kamieńca Żydów, których wcześniej wielu tutaj nie było, ponieważ handel opanowali Ormianie, a tych Turcy do dziś serdecznie nienawidzą, zresztą z wzajemnością.

 

 

Upadek Kamieńca Podolskiego

 

kpwidikzamurUpadek Kamieńca i upokorzenie w Buczaczu Rzeczpospolitej miało też jeśli można to tak nazwać, pewien pozytywny aspekt. Rok później w wieku 33 lat zmarł nieudolny, podejrzewany o homoseksualizm król, a przerażona tureckim zagrożeniem szlachta wybrała na króla największego przeciwnika Michała Korybuta, hetmana Jana Sobieskiego, który pod Chocimiem rozgromił Turków. Sobieski próbował rzecz jasna odbić Kamieniec, ale bez skutku; bronił go wszak liczny i dobrze uzbrojony garnizon, a jakość i siłę umocnień twierdzy nasi przecież bardzo dobrze znali. Podole i Kamieniec wróciły do Polski po pokoju w Karłowicach w 1699 roku, kiedy zarówno Turcja jak i Polska chyliły się ku upadkowi. Turcy oddali miasto zdewastowane i to w zasadzie był koniec znaczenia Kamieńca Podolskiego. Jeszcze za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego spolszczony Holender Jan de Witte rozbudowywał kamienieckie fortyfikacje. Nie na wiele się zdały, bo już w 1793 roku, decyzją ościennych władców Kamieniec trafił do Rosji jako jej łup w ramach drugiego rozbioru Polski i został siedzibą guberni podolskiej, a później już tylko powiatu kamienieckiego. Pod rosyjskim zaborem miasto podupadło. Po Rewolucji Październikowej była co prawda szansa, by miasto powróciło do Polski, wszakże bolszewicy zakładali, że Kamieniec Podolski przypadnie Polsce, jednak postanowieniem kończącego wojnę 1920 roku Traktatu Ryskiego, granica została wytyczona pod Zbruczem, nieco ponad 20 km na zachód od Kamieńca Podolskiego. Miasto weszło w skład obwodu chmielnickiego i tak zostało do dziś. Jednak ponad pięćsetletnie polskie panowanie odcisnęło swoje piętno na Kamieńcu Podolskim. Oprócz zabytków, będących świadectwem polskiej potęgi, jeszcze w 1939 roku 20 procent mieszkańców stanowili Polacy. Dziś stanowią 5 procent ponad stutysięcznego miasta. Znaczenie Kamieńca Podolskiego doceniła władza radziecka, bo już w 1928 roku twierdza została uznana za "narodowy rezerwat historyczno – architektoniczny" który w 1977 roku poszerzony został o stare miasto. Niepodległa Ukraina decyzją kpminarteekspertów oraz głosujących internautów uznała Kamieniec Podolski za jeden z siedmiu cudów Ukrainy obok kijowskiej Ławry Peczerskiej, Zofiówki, Soboru Mądrości Bożej w Kijowie, Chersonezu Taurydzkiego, twierdzy w Chocimiu i kozackiej Chortycy. Co roku w trzecią sobotę maja zaczyna się wielkie otwarcie sezonu turystycznego z licznymi festiwalami, imprezami etnicznymi, turniejami rycerskimi, których kulminacją jest przyciągająca tysiące turystów historyczna rekonstrukcja oblężenia twierdzy przez Turków. Warto dodać, że podczas panowania tureckiego przy zamienionej na meczet katedrze Św. Piotra i Pawła postawiono minaret. Po odzyskaniu Kamieńca przez Rzeczpospolitą katedra znów zaczęła pełnić wcześniejszą funkcję, ale minaret pozostawiono; ustawiono tylko na szczycie minaretu figurę Matki Boskiej, najpierw drewnianą, potem w 1756 roku 4,5-metrowej wysokości figurę odlaną w Gdańsku ze stopu miedzi i srebra. Figura ta na szczycie minaretu stoi do dziś i jest powodem ciągłych sporów sądowych pomiędzy Kościołem Katolickim, a muzułmanami. Tak czy owak katedra kamieniecka jest jedynym na świecie kościołem katolickim, przed którym stoi minaret. Kamieniec jest też jednym z największych w Europie centrów turystyki balonowej. W pobliżu miasta znajduje się Park Narodowy Towtry z krajobrazami Podola jak z sienkiewiczowskiej Trylogii.

 

Cdn.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych