Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

 

Polskie Carcassonne – cz. 4.

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie – podróże z ZUL-em kształcą (4)Za niecały tydzień 11 i 12 sierpnia 2019 roku będą w Szydłowie świętować; w sobotę odzyskanie przez miasteczko praw miejskich, a w niedzielę Święto śliwki podczas którego w roli gwiazdy estrady wystąpi zespół Brathanki. W lipcu trwały zdjęcia do spotu filmowego promującego Szydłów. Premiera filmu zaplanowana jest na październik, podczas oficjalnego otwarcia odnowionych zabytków, bo Szydłów jest w budowie i zdaje się nawiązywać do swojego najlepszego – Kazimierzowskiego okresu w dziejach miasta.

Polskie Carcassonne – cz. 3.

 

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie – podróże z ZUL-em kształcą (3)Los bywa przekorny i często szykuje takie niespodzianki, że w głowie się to nie mieści. Warto docenić nasze spokojne od trzech dekad czasy, zważywszy na historyczny, żwawy bieg wydarzeń w Polsce. Ot, na przykład opisywany przeze mnie Szydłów – polskie Carcassonne w Świętokrzyskiem. W 1822 roku wystawiono w Szydłowie na licytację mury miejskie, które ocalały dzięki temu, iż nie znalazły nabywcy. Mimo iż miasteczko było siedziba powiatu, to bieda wyzierała tu z każdego zaułka; większość mieszkańców parała się uprawą roli, a nieliczni rzemiosłem i handlem. Szydłów liczył wtedy 1600 dusz, z czego 450 było wyznania Mojżeszowego. Skąd się wzięła ta bieda, ktoś zapyta ?

Polskie Carcassonne – cz. 2.

 

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie – podróże z ZUL-em kształcą (2)Porastały onegdaj owe okolice rozległe puszcze, pełne zwierza dzikiego, strachów i poczwar szkaradnych. Lecz trwogę największą budził nie zwierz, nie kusy ale zbój surowy. Zbój ów zwał się Szydło i był hersztem bandy napadającej na przejeżdżające karawany kupców i innych podróżnych. Prowadzący przez tutejsze lasy trakt uchodził za niebezpieczny, za przyczyną owego zbója właśnie. Zbój Szydło rabował wiezione przez podróżnych kosztowności, które następnie ukrywał w miejscowych jaskiniach. Aż pewnego razu banda Szydły napadła na orszak królewski i wywiązała się walka pomiędzy zbójami i wojami króla. Władca klęknął na pobliskim wzgórzu i począł się modlić. Obiecał, że gdy Bóg da zwycięstwo, w miejscu gdzie klęczy wybuduje kościół. Tak też się stało. Zbójów wybito, a schwytany Szydło wskazał jaskinię gdzie ukrywał zrabowane skarby. Król nakazał za owe kosztowności wybudować kościół i założyć osadę, którą od imienia zbója Szydłowem nazwano.

 

Polskie Carcassonne – cz. 1.

 

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie – podróże z ZUL-em kształcą Mówią o tym miasteczku "polskie Carcassonne" i zachowując wszelkie proporcje, można na to się zgodzić, choć w Polsce jeszcze trzy inne miasta; Byczyna. Paczków i Chełmno, pretendują do miana polskiego Carcassonne. To, o którym chcę opowiedzieć, leży najbliżej Zakliczyna, ledwie 105 kilometrów i pod względem liczby ludności Zakliczynowi jest najbliższe. Tak jak Zakliczyn szczyciło się miejskimi prawami, by je utracić i tak jak Zakliczyn prawa miejskie odzyskało. Podobnie jak w Zakliczynie w strukturze społecznej tego miasta do wybuchu II wojny światowej ważką rolę odgrywali Żydzi i podobnie jak w Zakliczynie od XVI wieku kwitło tam rzemiosło i tak jak w Zakliczynie, tak i tam jest tradycja targowa, albo jak kto woli jarmarczna. Jest jeszcze jedno podobieństwo współczesne; tak jak Zakliczyn od czasów organizacji Święta fasoli nazywany jest polska stolicą fasoli, tak owo miasteczko pretenduje do polskiej stolicy śliwki w związku z organizacją Święta śliwki. Cóż to za miasto jest, które mam na myśli ?

Kamieniec Podolski dzisiaj

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie o Kamieńcu Podolskim- część 5Ktoś, kto przyjeżdża tu w jednym celu, czyli zobaczyć kamieniecka twierdzę i ewentualnie Stare Miasto, nie zauważy, że dzisiejszy Kamieniec Podolski to ponad 100-tysięczne miasto, jedno z większych miast Ukrainy. W mieście działa dziesięć wyższych uczelni. Kamieniec Podolski ma 17 miast partnerskich, w tym 8 polskich z Krakowem na czele. Tu mieści się największa ukraińska cementownia należąca do irlandzkiego koncernu CRH - tego samego który ma także polskie cementownie Ożarów i Rejowiec. Ponadto w Kamieńcu Podolskim działa jedna z największych na Ukrainie fabryk kabli. Kamieniec Podolski był ostatnim chrześcijańskim przyczółkiem Rzeczypospolitej, wiec jak przystało na siedzibę chrześcijańską najwięcej zostało tutaj kościołów.

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie o Kamieńcu Podolskim- część 4Po klęsce Rzeczpospolita musiała podpisać w Buczaczu upokarzający traktat, na mocy którego oddawała Turcji całe Podole i musiała płacić sułtanowi coroczny haracz, co de facto równało się utracie Podola. Kamieniec Podolski tak skorzystał na zmianie przynależności państwowej, że został stolicą prowincji tureckiej, ponadto w Kamieńcu stanął jeden z pięciu największych garnizonów tureckich. Tym samym miasto nad Smotryczem dołączyło do węgierskiej Budy, serbskiego Belgradu, greckiej Kandii i orientalnego Bagdadu. Dużo żołnierzy to same problemy, więc kto mógł uciekł z miasta. W ten właśnie sposób pod tureckim panowaniem liczba ludności cywilnej Kamieńca Podolskiego spadła dziesięciokrotnie. Turcy "ratowali miasto" w ten sposób, że postanowili sprowadzić do Kamieńca Żydów, których wcześniej wielu tutaj nie było, ponieważ handel opanowali Ormianie, a tych Turcy do dziś serdecznie nienawidzą, zresztą z wzajemnością.

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie o Kamieńcu Podolskim - część 3Po śmierci Spytka II Kamieniec Podolski co jakiś czas przechodził z rąk polskich w litewskie i na odwrót. Dopiero w 1430 roku całe Podole zostało włączone formalnie do Polski, dwa lata później Kamieniec otrzymał miejskie prawo magdeburskie, a w 1434 roku został stolicą nowo utworzonego województwa podolskiego. Tak to właśnie rozpoczął się szybki rozwój miasta, a każdy kolejny władca Rzeczpospolitej starał się o to, by "przedmurze chrześcijaństwa" miało się jak najlepiej; Zygmunt I Stary nadał przywilej przymusu drożnego (obowiązek zatrzymywania się w mieście każdego przejeżdżającego daną trasą), Zygmunt II August zwolnił mieszczan Kamieńca od ceł wewnętrznych i zezwolił im na handel bydłem w całej Rzeczpospolitej. Zygmunt III Waza nadał Kamieńcowi pozostałe przywileje, jakimi dotąd w okolicy cieszyli się tylko mieszkańcy Lwowa. Miasto kwitło. Około 1570 roku Kamieniec Podolski liczył ok. trzech tysięcy mieszkańców, a kilkadziesiąt lat później już ponad 10 tysięcy i był jednym z największych i najbogatszych miast Rzeczpospolitej. Działało tutaj 16 cechów zrzeszających blisko 400 rzemieślników. Miasto zarabiało na trzech jarmarkach, trwających w sumie dziewięć tygodni.

Pan z Melsztyna, który władał Podolem

 

 

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie o Kamieńcu Podolskim - część 2W latach 1395-1399 Kamieńcem władał potężny wojewoda krakowski Spytko II z Melsztyna – tak zostało zapisane w kronikach historycznych. W niektórych miejscach można przeczytać, że Spytko II z Melsztyna energicznie zabrał się za rozbudowę twierdzy. Kamieniecka twierdza od początku istnienia była rozbudowywana. Kamienny zamek, broniący dostępu do miasta, stał u wlotu przesmyku już w XIV wieku. Wznieśli go książęta Koriatowice, a wzmocnił Spytko II z Melsztyna. Trochę mało miał czasu na to, a i tak zwane uwarunkowania temu nie sprzyjały. Jak to się stało, że Spytko II wszedł w posiadanie Kamieńca Podolskiego rugując stamtąd wpływowy ród litewski Koriatowiców ? Trzeba poświęcić nieco miejsca tutaj ojcu Spytka II, Jaśkowi z Melsztyna i jemu samemu.

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie o Kamieńcu Podolskim - część 1Każdy, kto czytał Sienkiewiczowską Trylogię, ten chciałby zobaczyć na własne oczy ową legendarna kamieniecką twierdzę. Takie pragnienia mają Polacy i Polaków najwięcej dziś można zobaczyć jako turystów w Kamieńcu Podolskim, ale też chętnie zapuszczają się w te okolice Litwini, którzy uważają Kamieniec za bardziej litewski niż polski czy ukraiński. Pretensje historyczne do Kamieńca mają rzecz oczywista Ukraińcy, Rosjanie, Węgrzy, a nawet Turcy i Ormianie. Każda nacja swoje racje ma, bo przez jakiś czas w historii tym miejscem władała. Zacznijmy od początku.

Epilog

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie Nie wiem, czy starczy mi sił do tego, aby kontynuować Opowieści. Po licznym odzewie wiem za to, że czytali Opowieści Ci, którzy chcą wiedzieć więcej o miejscu w którym się urodzili, przyjechali tutaj i tą Ziemię traktują jak swoją. Wiem też, że czytali cykl Ci, którzy znają Ziemię Zakliczyńską, ale mieszkają w kraju czy gdzieś zagranicą, nawet za Wielką Wodą. Za sugestie, żeby napisać więcej i wydać drukiem, również dziękuję. Jak przystało na epilog, czas zabrać się za résumé. Każda lokalna społeczność jest związana z konkretnym miejscem emocjonalnie. Te emocje to nic innego jak dziedzictwo.

Na kartach historii, czyli Opatkowice

Czytaj więcej: Opowieści Kazimierzowskie o Zakliczynie  - część 11Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy Zakliczyna vel Goluczyna, gdyby nie zapis Tomsławy (wdowy po Pakoszu) osady na rzecz Benedyktynów z Tyńca. Benedyktyni, zwani też czarnymi mnichami, przybyli do Polski wraz z czeską księżniczką Dobrawą otrzymując pierwsze dobra na polskich terenach. Nie jest to, jak powszechnie się sądzi, Tyniec i podkrakowskie dobra, bo jak wiadomo w owym czasie Małopolska nie była jeszcze podporządkowana rodzącemu się państwu polskiemu. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze benedyktyńskie klasztory powstały w Poznaniu, Międzyrzeczu i Łęczycy. Donację tyniecką należy wiązać z czasami Kazimierza Odnowiciela, z tym, że dotyczyła ona obszarów podkrakowskich. Rozszerzenie donacji na tereny obejmujące dzisiejszą gminę Zakliczyn aż po Ziemię Jasielską, niektórzy przypisują Judycie Salickiej, zwanej też Judytą Szwabską, która była drugą żoną Władysława Hermana.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych