Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Czytaj więcej: Dyskusja i wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza mieszkańców i właścicieli działek znajdujących się na terenie miasta Zakliczyn, do wzięcia udziału w dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Zakliczyn.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami z autorami projektu planu oraz przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Zakliczyn odbędzie się w dniu 06.05.2019r. o godzinie 17.00 w Ratuszu w Zakliczynie, w sali im. Spytka Jordana, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Informacja wyborcza dla mieszkańców Lusławic w sprawie głosowania w świetlicy wiejskiej w...Urząd Miejski w Zakliczynie informuje mieszkańców Lusławic, że w dniu wyborów samorządowych zaplanowanych na 21 października 2018 roku głosować będą w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Lusławicach, zlokalizowanej w budynku świetlicy wiejskiej w Lusławicach nr 192, a nie jak dotychczas w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Szkole Podstawowej w Zakliczynie.

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Miasta Zakliczyn zaprasza mieszkańców Gminy Zakliczyn na spotkanie przedwyborcze, które odbędzie się 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Sali Ratusza w Zakliczynie.

TEMAT ZEBRANIA:

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z realizacji zadań w kadencji 2014-2018.
 2. Prezentacja kandydatów do wyborów samorządowych - Rady Miejskiej, Powiatu oraz Sejmiku.

 

Przewodniczący Miasta Zakliczyn
  Kazimierz Ryba

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Polski stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zakliczyńskim Centrum Kultury w Zakliczynie, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn:

 1. Zakliczyńskie Centrum Kultury gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.), w celu realizacji zdań statutowych, co stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Zakliczyńskie Centrum Kultury, reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie zawartych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą nimi także być osoby odwiedzające stronę internetową Zakliczyńskiego Centrum Kultury i przeglądające udostępnione na niej zdjęcia/artykuły.
 5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane jako zadanie realizowane w interesie publicznym, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 8. Zakliczyńskie Centrum Kultury nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Zakliczyńskiego Centrum Kultury z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od tego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż dane nie są przetwarzane w zgodzie z wymogami rozporządzenia.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.