Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

nr 3/2022 z dnia 07.02.2022r.

Zakliczyńskie Centrum Kultury zawiadamia, że w postępowaniu o zapytanie ofertowe na określenie kosztu usługi: Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej.

Wpłynęły następujące oferty:

Część I zapytania ofertowego: Dostawa oraz montaż sprzętu nagłośnieniowego

1. Poke Yoke Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice – Liczba uzyskanych punktów: 74,33

2. Tehaix Łukasz Stępniak, Ul. L. Staffa 9, 62-300 Września – Liczba uzyskanych punktów: 100

Część II zapytania ofertowego: Dostawa oraz montaż elementów wyposażenia audiowizualnego

1. Poke Yoke Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice – Liczba uzyskanych punktów: 76,38

2. Tehaix Łukasz Stępniak, Ul. L. Staffa 9, 62-300 Września – Liczba uzyskanych punktów: 100

Wszystkie oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie.

Wyłoniony został następujący wykonawca w części I i II zapytania ofertowego, z którym proponujemy podpisanie umowy: Tehaix Łukasz Stępniak, Ul. L. Staffa 9, 62-300 Września

Oferta w/w firmy okazała się najwyżej punktowana według przedstawionych przez Wykonawcę deklaracji oraz wyliczeń dokonanych zgodnie ze wzorami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się poniżej.

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.