tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

mpzpBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza mieszkańców i właścicieli działek znajdujących się na terenie miasta Zakliczyn, do wzięcia udziału w dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Zakliczyn.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami z autorami projektu planu oraz przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Zakliczyn odbędzie się w dniu 06.05.2019r. o godzinie 17.00 w Ratuszu w Zakliczynie, w sali im. Spytka Jordana, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zakliczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie miało miejsce w dniach od 30.04.2019r. do 22.05.2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, pok. nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2019r.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych